DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut.V případě výpadku přenosu dat na web stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu.

Tagy ze souboru webtags.php

Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname, který je v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tagy jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do zvolených šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,…

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 05:45 hod. hod. dne 19.08.2017
Název tagu  Aktuální hodnota
 actDate  sobota 19.08.2017 
 actTime  05:45 hod. 
 AllocatedMemory  93,04 MB 
 altimeterpressure  1015,05 
 altitude  448 m 
 apptemp  18,2 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  25,0 
 apptempTL  18,2 
 apptempYH  33,1 
 apptempYL  14,4 
 avgbearing  299 
 avgtemp  18,9 
 avgtempY  21,5 
 battery  4,71v 
 bearing  302 
 BearingRangeFrom  259 
 BearingRangeFrom10  250 
 BearingRangeTo  333 
 BearingRangeTo10  340 
 bearingTM  345 
 bearingYM  77 
 beaudesc  Vánek 
 beaufort  F1 
 beaufortnumber  1 
 build  1099 
 chillhours  6056,7 
 cloudbase  79 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  79 
 ConsecutiveDryDays  1 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  0,4 
 cooldegdaysY  79 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Pěkné počasí 
 cumulusforecastenc  Pěkné počasí 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  ZSZ 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  19.08.2017 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  1655 
 DavisNumberOfResynchs  ZSZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  6 
 DavisTotalPacketsReceived  2102 
 dawn  05:17 
 day  19 
 daylength  14:18 
 daylightlength  15:28 
 dayname  sobota 
 DaysSinceRecordsBegan  3152 
 DaysSince30Dec1899  42966,239631331 
 dew  16,0 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  17,7 
 dewpointTL  15,7 
 dewpointYH  20,7 
 dewpointYL  12,8 
 DiskFree  97,94 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  290 
 domwindbearingY  43 
 domwinddir  ZSZ 
 domwinddirY  SV 
 dusk  20:45 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Pěkné počasí 
 forecastenc  Pěkné počasí 
 forecastnumber  2 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  20,6 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.