DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut.V případě výpadku přenosu dat na web stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu.

Tagy ze souboru webtags.php

Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname, který je v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tagy jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do zvolených šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,…

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 14:05 hod. hod. dne 11.12.2017
Název tagu  Aktuální hodnota
 actDate  pondělí 11.12.2017 
 actTime  14:05 hod. 
 AllocatedMemory  94,59 MB 
 altimeterpressure  988,82 
 altitude  448 m 
 apptemp  1,2 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  1,6 
 apptempTL  -3,2 
 apptempYH  -3,1 
 apptempYL  -7,1 
 avgbearing  93 
 avgtemp  1,4 
 avgtempY  -2,3 
 battery  4,70v 
 bearing  226 
 BearingRangeFrom  281 
 BearingRangeFrom10  280 
 BearingRangeTo  256 
 BearingRangeTo10  260 
 bearingTM  79 
 bearingYM  82 
 beaudesc  Vánek 
 beaufort  F1 
 beaufortnumber  1 
 build  1099 
 chillhours  1687,7 
 cloudbase  127 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  127 
 ConsecutiveDryDays  2 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  127 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Trvalé srážky, velmi nestálé počasí 
 cumulusforecastenc  Trvalé srážky, velmi nestálé počasí 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  87 
 currentwdir  JZ 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  11.12.2017 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  3072 
 DavisNumberOfResynchs  JZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  15 
 DavisTotalPacketsReceived  14049 
 dawn  07:10 
 day  11 
 daylength  08:05 
 daylightlength  09:22 
 dayname  pondělí 
 DaysSinceRecordsBegan  3266 
 DaysSince30Dec1899  43080,5868598264 
 dew  2,2 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  2,2 
 dewpointTL  -1,7 
 dewpointYH  -1,6 
 dewpointYL  -5,9 
 DiskFree  83,65 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  111 
 domwindbearingY  125 
 domwinddir  VJV 
 domwinddirY  JV 
 dusk  16:32 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Trvalé srážky, velmi nestálé počasí 
 forecastenc  Trvalé srážky, velmi nestálé počasí 
 forecastnumber  24 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  25,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.