Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1099 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 05:10 hod. hod. dne 18.01.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  čtvrtek 18.01.2018 
 actTime  05:10 hod. 
 AllocatedMemory  94,12 MB 
 altimeterpressure  1004,65 
 altitude  448 m 
 apptemp  -3,9 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  -3,4 
 apptempTL  -4,7 
 apptempYH  -1,5 
 apptempYL  -5,4 
 avgbearing  265 
 avgtemp  -1,1 
 avgtempY  -0,9 
 battery  4,69v 
 bearing  297 
 BearingRangeFrom  118 
 BearingRangeFrom10  110 
 BearingRangeTo  58 
 BearingRangeTo10  060 
 bearingTM  311 
 bearingYM  283 
 beaudesc  Vánek 
 beaufort  F1 
 beaufortnumber  1 
 build  1099 
 chillhours  2589,6 
 cloudbase  87 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  87 
 ConsecutiveDryDays  6 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  87 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Docela hezky s možností dalšího zlepšování 
 cumulusforecastenc  Docela hezky s možností dalšího zlepšování 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  ZSZ 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  18.01.2018 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  919 
 DavisNumberOfResynchs  ZSZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  1 
 DavisTotalPacketsReceived  1402 
 dawn  07:13 
 day  18 
 daylength  08:37 
 daylightlength  09:51 
 dayname  čtvrtek 
 DaysSinceRecordsBegan  3304 
 DaysSince30Dec1899  43118,2153277662 
 dew  -1,6 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  -1,5 
 dewpointTL  -2,3 
 dewpointYH  0,1 
 dewpointYL  -2,9 
 DiskFree  96,01 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  278 
 domwindbearingY  280 
 domwinddir  Z 
 domwinddirY  Z 
 dusk  17:04 
 ErrorLight  1 
 ET  0,00 
 forecast  Docela hezky s možností dalšího zlepšování 
 forecastenc  Docela hezky s možností dalšího zlepšování 
 forecastnumber  6 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  25,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 18.01.2018 5:10:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)