Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1099 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 02:25 hod. hod. dne 29.06.2017
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  čtvrtek 29.06.2017 
 actTime  02:25 hod. 
 AllocatedMemory  99,96 MB 
 altimeterpressure  995,84 
 altitude  448 m 
 apptemp  18,0 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  18,2 
 apptempTL  17,1 
 apptempYH  31,8 
 apptempYL  13,4 
 avgbearing  0 
 avgtemp  15,9 
 avgtempY  20,7 
 battery  4,71v 
 bearing  283 
 BearingRangeFrom  0 
 BearingRangeFrom10  000 
 BearingRangeTo  0 
 BearingRangeTo10  000 
 bearingTM  105 
 bearingYM  79 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1099 
 chillhours  5717,4 
 cloudbase  39 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  39 
 ConsecutiveDryDays  0 
 ConsecutiveRainDays  2 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  39 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Trvalé srážky, velmi nestálé počasí 
 cumulusforecastenc  Trvalé srážky, velmi nestálé počasí 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  ZSZ 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  29.06.2017 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  1555 
 DavisNumberOfResynchs  ZSZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  8 
 DavisTotalPacketsReceived  3162 
 dawn  04:04 
 day  29 
 daylength  16:24 
 daylightlength  17:55 
 dayname  čtvrtek 
 DaysSinceRecordsBegan  3101 
 DaysSince30Dec1899  42915,1007377315 
 dew  15,8 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  15,8 
 dewpointTL  15,0 
 dewpointYH  21,6 
 dewpointYL  12,4 
 DiskFree  98,44 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  0 
 domwindbearingY  77 
 domwinddir  --- 
 domwinddirY  VSV 
 dusk  21:59 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Trvalé srážky, velmi nestálé počasí 
 forecastenc  Trvalé srážky, velmi nestálé počasí 
 forecastnumber  24 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  20,6 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 29.06.2017 2:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)