Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1099 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 10:10 hod. hod. dne 23.10.2017
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  pondělí 23.10.2017 
 actTime  10:10 hod. 
 AllocatedMemory  92,91 MB 
 altimeterpressure  1013,80 
 altitude  448 m 
 apptemp  5,4 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  5,8 
 apptempTL  1,6 
 apptempYH  10,2 
 apptempYL  3,5 
 avgbearing  295 
 avgtemp  4,6 
 avgtempY  8,6 
 battery  4,70v 
 bearing  274 
 BearingRangeFrom  170 
 BearingRangeFrom10  170 
 BearingRangeTo  44 
 BearingRangeTo10  050 
 bearingTM  306 
 bearingYM  284 
 beaudesc  Větřík 
 beaufort  F2 
 beaufortnumber  2 
 build  1099 
 chillhours  505,3 
 cloudbase  74 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  74 
 ConsecutiveDryDays  0 
 ConsecutiveRainDays  1 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  74 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Pěkné počasí 
 cumulusforecastenc  Pěkné počasí 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  249 
 currentwdir  Z 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  23.10.2017 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  2809 
 DavisNumberOfResynchs  Z 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  7 
 DavisTotalPacketsReceived  8423 
 dawn  07:00 
 day  23 
 daylength  10:16 
 daylightlength  11:23 
 dayname  pondělí 
 DaysSinceRecordsBegan  3217 
 DaysSince30Dec1899  43031,42365625 
 dew  7,1 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  7,3 
 dewpointTL  2,8 
 dewpointYH  9,3 
 dewpointYL  4,3 
 DiskFree  96,65 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  295 
 domwindbearingY  294 
 domwinddir  ZSZ 
 domwinddirY  ZSZ 
 dusk  18:23 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Pěkné počasí 
 forecastenc  Pěkné počasí 
 forecastnumber  2 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  20,6 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 23.10.2017 10:10:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)