DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka zobrazuje v grafické podobě hlavní údaje naměřené touto meteorologickou stanicí za posledních 48 hodin. Data grafu jsou vzorkována v intervalu 10 minut a graf je v prohlížeči automaticky v tomto intervalu rovněž obnovován. Pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení datového přenosu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.