Instalace programu Cumulus

Před instalací

Cumulus je program, který běží pod operačními systémy Windows (XP, Vista, Win 7 a Win 8 – jak ve 32 bitové, tak i 64 bitové verzi). Vyžaduje 35 MB volného místa na disku pro normální funkci a cca dalších 10 až 25 MB pro ukládání dat z meteostanice.

Důležité upozornění:
Na systému Windows Vista a všech vyšších až po Windows 10 včetně je důrazně doporučeno nainstalovat Cumulus mimo hierarchii C:\Program Files\, např. jej instalujte do C:\Cumulus\. Doporučení, týkající se umístění programu, souvisí s centrem zabezpečení, administrátorskými právy a problémy zápisu dat ze systému do datových souborů programu Cumulus. Také se při výběru, kam chcete program umístit, např. C:\Cumulus nebo D:\Cumulus ujistěte, že je tam alespoň 25 MB volného místa.

Vlastní instalace

Probíhá spuštěním instalačního souboru 'cumulus.exe', v průběhu první instalace na vašem počítači potvrďte všechny dotazy programu. V případě upgradu, kdy již máte vytvořeny vlastní vzory webových stránek, neoznačujte zaškrtávací políčko 'HTML pages', protože by došlo k přepsání vašich vzorů šablon webových stránek a bez případné zálohy by vaše práce byla ztracena. Po ukončení základní instalace se otevře hlavní okno programu dle následujícího obrázku


Základní okno programu

Základní okno programu pro stanice řady Fine Offset


Základní okno programu

Základní okno programu pro stanice řady Davis Vantage


a na disku vznikne adresářová struktura


Adresářová struktura

s tímto obsahem:

  • Cumulus - hlavní adresář programu
  • backup - adresář až pro deset automaticky vytvářených záloh dat programu
  • data - adresář s aktuálními naměřenými daty
  • Diags - adresář až pro devět diagnostických souborů vytvářených programem
  • Help - adresář s nápovědou programu (v angličtině)
  • Reports - adresář obsahující denní, měsíční a roční klimotologické souhrny
  • web - adresář s dynamicky vytvářenými webovými daty (obsahuje i šablony webových stránek, které mají formát *T.htm)
  • images - podadresář s přidruženými vytvářenými obrázky
  • webfiles - adresář se statickámi webovými soubory k nahrání na webové stránky
  • dbimages - podadresář s přidruženými obrázky

Tuto adresářovou strukturu ani její obsah nedoporučuji měnit, zejména pokud nevíte, co děláte! Jedná se vesměs o implicitní pojmenování souborů, s nimiž program pracuje. Tím je instalace ukončena.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA