Základní nastavení programu

Po ukončené instalaci a otevření hlavního okna programu je nejprve nutno provést základní nastavení programu. Otevřte nastavovací okno - záložky 'Configuration - Station' a objeví se vám okno, které vidíte na následujícím obrázku:


Nastavení programu 1

Typické nastavení programu pro stanice typu Fine OffsetNastavení programu 2

Typické nastavení programu pro stanice typu Davis Vantage Vue


V tomto okně byste měli vyplnit nejprve typ stanice, který používáte. U posledních verzí programu Cumulus se již volba typu připojení stanice USB neobjevuje a pro stanice Oregon Scientific a Fine Offset se automaticky předpokládá připojení přes USB port. Tento blok je vyhrazen pouze pro volbu připojení stanic řady Davis, které umožňují jak připojení přes LAN s nastavenou pevnou IP adresou, tak i emulaci portu RS232 přes USB (je nutno nastavit číslo portu podle nastavení ve správci zařízení Windows).


Stanovení emulovaného čísla COM portu

Stanovení emulovaného čísla COM portu pro stanice typu Davis - postup viz níže


Meteostanice typu Fine Offset - u stanic, které jsou vybaveny čidlem pro světelné a UV záření (zatím jen WH3080 a WH3081), zvolte nastavení "Fine Offset with UV/Light sensor", pro ostatní "Fine Offset (WH1080 etc)". Nepoužívejte nastavení "Easyweather (using .dat file)". Stanice tohoto typu vyžadují slot USB. Jednotka má přepisovatelnou paměť pro uložení až 4080 kompletních sad údajů o měření počasí. Historická data jsou ukládána v paměti ve výchozím nastavení obvykle v intervalu 30 minut. Doporučuji předem tento interval změnit, aby odpovídal intervalu záznamu dat, který používá program Cumulus, obvykle 5 nebo 10 minut. Lze toho dosáhnout buď pomocí původního softwaru EasyWeather, který je dodáván se stanicí, nebo pomocí samostatné utility, která je k dispozici pro registrované návštěvníky tohoto webu. Interval 10 minut umožní ukládání dat v jednotce až do asi 28 dní, v případě intervalu 5 minut je doba poloviční. Když je paměť plná, budou nové položky přepisovat nejstarší záznamy, a tak zajistí, že se můžete připojit až po určité době a data stáhnout, pokud nemáte připojení zajištěno po celou dobu např. z důvodu vypínání počítače v době nepřítomnosti či přes noc. Paměť ve stanici nedoporučuji mazat.

Poznámka: Programy Cumulus a EasyWeather nemohou být spuštěny současně. Také pro ukládání dat nepoužívejte nastavení souboru 'EasyWeather.dat', pouze ve vyjímečném případě, kdy standardní ukládání programem Cumulus nefunguje.

Meteostanice firmy Davis - pro starší stanice Vantage Pro, zvolte typ "Vantage Pro", pro stanice Vantage Pro2 a Vantage Vue zvolte "Vantage Pro2/Vue". Zvolte "VP typ" podle toho, jak je stanice k počítači připojena. Pokud používáte sériovou komunikaci pomocí SW WeatherLink, zadejte správné číslo portu COM, máte-li WeatherLink IP (nebo chcete-li se připojit k Virtual VP pomocí protokolu TCP/IP), zadejte nastavení TCP/IP. Všimněte si, že USB podpora DLL pro Davis Vantage Vue, kterou Cumulus používá, se zdá být poškozená. Proto, pokud máte USB datalogger s programem WeatherLink, budete muset nainstalovat ovladač Davis CP210X (lze stáhnout z webových stránek Davis), který vytváří "virtuální sériový port", takže potom můžete nastavit připojení stanice jako kdyby byla připojena přes sériové rozhraní volbou "Serial" s určením příslušného COM portu (podrobně viz sekce o stanicích Davis Vantage).

Poznámka: Podobně jako v předchozím případě i u těchto stanic platí, že programy Cumulus a WeatherLink nemohou být spuštěny současně.

Meteostanice La Crosse - platí upozornění na webu autora programu, kde upozorňuje na možné problémy při používání sériového/USB adaptéru. V případě použití sériového portu přímo, se problémy obvykle nevyskytují. Autor nemá tuto stanici, ale chtěl ji podpořit v programu Cumulus. Četl dost o stanici La Crosse a myslí si, že tam, kde jsou problémy i se sériovým portem, je na stanici přítomné RFI (rádiové rušení, pozn. překladatele) spíše než vina programu Cumulus.

Meteostanice Oregon - v případě této stanice musí být program Cumulus spuštěn po celou dobu provozu stanice, jinak se objeví mezery ve vašich datech a výpadky i v souboru záznamů 'dayfile.txt'. Pro WMR968N Cumulus předpokládá rychlost propojení 9600, 8-N-1, takže si to můžete zkusit nastavit. Také se ujistěte, že nemáte napájení COM portu aktivní, když používáte napájení z baterií. (Pokud obdržíte pípnutí a podsvícení se aktivuje na Oregon konzoli, když klepnete na obrazovku, užíváte síťového napájení.)

Poslední verze programu Cumulus (1.9.4 sest. 1099) obsahuje již většinu předvoleb nastavenou při základní volbě typu stanice, proto obrazovka má trochu jiné rozhraní a některé údaje již není nutno doplňovat - viz následující obrázek


Nastavení
programu 1

Typické nastavení programu v posledních verzích (příklad pro stanice Davis)


Společné pro všechny stanice

Na stránce "Station settings" nastavte jednotky větru, tlaku, teploty a množství srážek. Při nastavování pečlivě volte jednotky - pokud změníte jednotky později, vaše data budou poškozena! A náprava je potom zdlouhavá a velmi nepříjemná. Nastavte "Data Log Interval" na 5 nebo 10 minut podle vaší původní volby, ale pamatujte si, že je vhodné nastavit interval Cumulus na stejný interval jako logger stanice. Nastavení delšího intervalu než 10 minut se projeví rušivě zejména na grafech v případě, že program Cumulus spouštíte přerušovaně, např. jen přes den. Potom zaškrtněte "Cumulus forecast", pokud si myslíte, že program Cumulus dává lepší odhad vývoje počasí než vaše stanice. Uvažujete-li o překladu stránek a také odhadu vývoje počasí do češtiny, je nutné použít odhad z programu Cumulus. V případě odhadu vývoje ze stanice je překlad složitější a je nutné znát všechna data a jejich přesné překlady. Zatím jsou k dispozici pouze pro stanice Davis.

Všimněte si také, že změna v systému nastavení formátů data a času může vést k poškození dat.

Nyní byste měli doplnit souřadnice stanice ("Longitude", "Latitude" a "Altitude"), jméno stanice ("Name") a krátký popis stanice ("Description"). I když je dosud celý program v angličtině, poslední dva údaje můžete vložit v češtině s normální diakritikou. Doplnění souřadnic je podstatné, protože z nich program počítá údaje o Slunci, Měsíci apod.

Po potvrzení ("OK") a případném restartu Cumulus začne stahovat nejnovější data z meteorologické stanice a je funkční. Budete pravděpodobně vidět zelené světlo, které bliká před ’New Record’ a znamená pouze to, že má novou vysokou nebo nízkou naměřenou hodnotu počasí, protože dosud program neměl záznamy žádné.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA