Vytvoření webových stránek o počasí

Cumulus může vytvářet hotové webové stránky a nahrávat je automaticky do vašeho webového prostoru. Aby to mohl správně udělat, musíte předem provést některé přípravy a doplnit potřebné údaje o webových stránkách v nastavení Internet Settings. (Tento článek byl převzat z anglického originálu v CumulusWiki, přeložen, doplněn o zkušenosti autora překladu a upraven.)

Volba webového prostoru

Potřebný webový prostor je minimálně 5 až 10 MB s možností přístupu přes FTP rozhraní a pokud možno bez limitu pro objem přenesených dat. To jsou základní požadavky, z nichž nelze slevit. Pokud poskytovatel webového prostoru umožňuje podporu spouštění PHP skriptů, je to jen dobře. Výhodou je i webový prostor bez reklam, které mohou nevhodně zasáhnout do struktury stránky. Z těchto požadavků vyplývá, že nejvhodnější je použít některou z nabídek na placený webový prostor, ale při troše skromnosti a hledání se najde i bezplatný poskytovatel s tím, že se pro začátek musíte trochu uskromnit.

Příprava

Nejprve musíte dostat na svůj webový prostor několik souborů, které jsou nezbytné pro provoz vašich webových stránek Cumulus. Nakonfigurujte si vhodný FTP program (FileZilla, PSPad, Notepad++ apod.) pro připojení ke svému webovému prostoru. Poté se připojte do správného adresáře (složky) na vašem webu podle pokynů vašeho poskytovatele připojení.

Nyní vytvořte podadresář pro ukládání stránek počasí (např. weather nebo meteo), což doporučuji zejména pro ty, kteří budou časem chtít přidávat další vlastní stránky. Vyhledejte složku 'webfiles' ve složce Cumulus na vašem PC a nahrajte pomocí FTP do vytvořené složky na svůj webový prostor následující:

  • weatherstyle.css
  • wz_jsgraphics.js
  • CumulusRealtime.swf
  • dbimages (jedná se o složku, tak ji nahrajte kompletní se všemi jejími soubory)

Vytvořte ve webovém adresáři složku images, která musí být napsána malými písmeny a do ní nahrajte obrázek pozadí webové stránky picture.jpg. V případě použití vlastního obrázku pozadí webových stránek, musí mít soubor toto implicitní pojmenování a znovu doporučuji, aby nebyl příliš kontrastní, protože možnost čtení černého textu na např. hnědém pozadí je velmi problematická. Doporučená velikost obrázku pozadí je do 100 kB.

Ve vašem webovém prostoru ve zvoleném (případně kořenovém) adresáři nakonec musí být následující struktura složek a souborů:


Struktura webu

Pokračování na další stránce.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA