Webové tagy Cumulus

…aneb tvorba vlastních webových stránek (HTML)


Cumulus pro přenos naměřených dat na webové stránky používá tzv. webové tagy a jejich pomocí připravuje řadu webových stránek s využitím standardních šablon. Jedná se o tagy reprezentující aktuální data, jimiž jsou před přenosem na web jednotlivé tagy nahrazeny.
Postup vlastního vytváření webových stránek ze šablon je patrný z následujícího obrázku:

Postup tvorby webových stránek

Soubory indexT.htm, gaugesT.htm, recordT.htm, thismonthT.htm, thisyearT.htm, todayT.htm, trendsT.htm a yesterdayT.htm umístěné v adresáři C:\cumulus\web\ jsou šablony vašich stránek. Soubory jsou v místech, kde jsou vloženy webové tagy, programem doplněny o aktuální naměřené nebo zadané hodnoty a jako soubory index.htm, gauges.htm, record.htm, thismonth.htm, thisyear.htm, today.htm, trend.htm a yesterday.htm jsou v určeném intervalu (FTP) nahrávány do vašeho webového prostoru. Vlastní soubory šablon se do webového prostoru nenahrávají. Pokud potřebujete provést nějakou drobnou úpravu, např. odkazů, je nutno vždy editovat tyto šablony.
V adresáři na počítači, kde máte uložené šablony, případně vaše vlastní soubory (označené odlišně od původních šablon - viz dále), např. abcdT.htm vzniknou ještě další pomocné soubory abcdT.htmtmp, které jsou obrazem vytvořených souborů abcd.htm odeslaných na web. V některých kombinacích nastavení mohou pomocné soubory s příponou htmtmp vznikat i přímo na webu. Tyto soubory nemažte, protože se po chvíli stejně objeví znovu. Jejich vytváření a umístění v počítači či na webu je dáno nastavením přenosu na web (obrazovka Cumulus - Configuration - Internet - Internet Settings na záložce Sites/Options v bloku označeném Web Settings). Toto nastavení je obvykle závislé na nastavení webového prostoru definovaném vaším poskytovatelem.

Pokračování na následující stránce.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA