Soubory vytvářené programem Cumulus

Kromě již zmíněných souborů se šablonami webových stránek program ještě používá řadu dalších dalších souborů, z nichž nejdůležitější popíši v této kapitole.

Soubor cumulus.ini je umístěn v hlavním adresáři programu a jsou v něm uložena základní všechna nastavení programu včetně změn, které jste provedli. Doporučuji jej proto zálohovat a zejména při přenosu programu na jiný počítač nebo změně HDD jej oceníte. Podrobně je tento soubor popsán v samostatné kapitole.

Soubor strings.ini je také umístěn v hlavním adresáři programu a obsahuje nastavení základních překladů pro výstupní data programu (překlad textů s vývojem počasí, označení větrné růžice, názvů záhlaví grafů, pojmenování fází Měsíce, stupňů Beaufortovy stupnice atd.). V šablonách ke stažení je k dispozici jeho česká lokalizace, jinak si jej můžete vytvořit sami tak, že budete editovat originální soubor samplstrings.ini, který po editaci uložíte jako strings.ini.

Pokud je v programu nastaveno ukládání naměřených dat (Cumulus - Configuration - Station settings - Use data logger), Cumulus v adresáři cumulus\data\ vytváří následující soubory:

  • dayfile.txt
  • <Month><Year>log.txt
  • alltime.ini
  • today.ini
  • yesterday.ini
  • month.ini
  • year.ini
  • monthlyalltime.ini - od verze 1.9.3 sest. 1033
  • log.xml

Tyto soubory obsahují archivy naměřených dat a v okamžiku ukončení programu jsou automaticky zálohovány do podadresáře s označením "rrrrmmddhhmmss", který najdete v adresáři …\cumulus\backup\. Čtrnáctimístné číslo označuje okamžik ukončení programu. V tomto adresáři jsou chronologicky řazena data záloh, proto se lze kdykoliv v programu vrátit např. o dva dny zpět tím, že data z daného adresáře příslušné zálohy otevřeme a při vypnutém programu překopírujeme zpět do adresáře cumulus\data\. Je nutné vždy překopírovat všech sedm souborů. Po následném spuštění programu si program chybějící data stáhne z paměti stanice, pokud jsou k dispozici. Obvykle bývají k dispozici za posledních 14 dní, což závisí na typu stanice a nastaveném intervalu ukládání. Touto metodou lze eliminovat chyby při ukládání dat ze stanice např. při náhodném přerušení napájení apod. Podmínkou využití této možnosti je, že není nastaveno využití souboru Easyweather.dat. Od verze 1.9.3 sestavení 1041 je možno nastavit automatické zálohování naměřených dat po ukončení každého meteorologického dne do adresáře …\cumulus\backup\daily\.

Dalším vytvářeným datovým souborem je realtime.txt, který je generován v intervalu podle nastavení v programu. Obvykle to je 5 až 60 sec. a slouží k přenosu aktuálních naměřených hodnot z meteostanice na web. Jedná se o malý textový soubor cca 300 bytů a nachází se v hlavním adresáři cumulus\.

Popis dat obsažených v jednotlivých souborech najdete v pokračování na další stránce.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA