Soubor cumulus.ini

Vzhledem k tomu, že celý popis je poměrně rozsáhlý, rozdělil jsem ho do několika stránek podle jednotlivých bloků tak, jak je členěn i samotný soubor. Tato část je věnována popisu sekce [Station]. Je to základní sekce, která definuje nastavení programu Cumulus a připojené meteorologické stanice. Jelikož se celý program vyvíjí, jsou do tohoto souboru postupně doplňovány další položky. Následující tabulky zachycují obsah souboru ve verzi 1.9.4 sestavení 1084.

Konfigurační soubor cumulus.ini je textový soubor obsahující inicializační parametry používané programem Cumulus a je určen pouze pro čtení při spouštění programu. Nachází se v adresáři, v němž je nainstalován Cumulus a je aktualizován při každé změně konfiguračních parametrů ze stránek konfigurace aplikace. Cumulus také přepisuje soubor při vypnutí, takže pokud budete chtít upravit soubor sami, ujistěte se, že Cumulus je zastaven. Některé konfigurace programu Cumulus mohou být provedeny pouze editací tohoto souboru a neobjeví se nikde v konfiguračních obrazovkách. Cumulus nepíše tyto hodnoty zpět do souboru, takže se neobjeví s výchozími hodnotami - jinými slovy, je třeba je přidat, pokud chcete takový parametr nastavit. Pokud váš systém je nastaven tak, že používá čárku jako oddělovač desetinných míst, pak byste měli používat čárku ve všech desetinných hodnotách, které nastavujete v tomto souboru.

Změny, které byly provedeny jak z konfigurační obrazovky, tak i přímou editací konfiguračního souboru, se projeví vždy až po novém spuštění programu.

INI vstupní řádek Funkce (význam)
[Station] Název sekce - následující parametry se týkají konfigurace stanice
Type=1 Typ stanice, jak je uveden v zaškrtávacím políčku na obrazovce Station Configuration
 • 0 = Vantage Pro
 • 1 = Vantage Pro2/Vue
 • 2 = WMR-928
 • 3 = WM-918
 • 4 = EasyWeather (používající soubor .dat)
 • 5 = Fine Offset/Watson/MyDel (WH1080 atd.)
 • 6 = WS2300
 • 7 = Fine Offset se solárními sensory
 • 8 = WMR100
 • 9 = WMR200
 • 10 = Instromet
Model="váš_model" Obsah políčka "Station model", který může být odlišný a zobrazí se jako označení vaší stanice.
Port=0 Com port v počítači, na který je připojena meteorologická stanice, je-li připojena přes sériový port. Výchozí hodnota portu je 0.
Latitude=0 Zeměpisná šířka vyjádřená jako desetinné číslo vycházející z vložených údajů stupňů, minut a sekund, které jste vložili na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Location".
Kladná hodnota pro severní šířku, záporná pro jižní.
Longitude=0 Zeměpisná délka vyjádřená jako desetinné číslo vycházející z vložených údajů stupňů, minut a sekund, které jste vložili na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Location".
Kladná hodnota pro východní délku, záporná pro západní.
LatTxt= Zeměpisná šířka ve formátu textového řetězce označení polokoule, stupňů, minut a sekund. HTML ampersand kódy se používají pro vyznačení nedělitelných mezer.
LonTxt= Zeměpisná délka ve formátu textového řetězce označení polokoule, stupňů, minut a sekund. HTML ampersand kódy se používají pro vyznačení nedělitelných mezer.
Altitude=0 Nadmořská výška stanice (ASL) tak, jak jste ji vložili na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Location".
AltitudeInFeet=0 Jednotky pro určení nadmořské výšky tak, jak jste je vyznačili na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Location".
 • 0 = metry ASL
 • 1 = stopy (feet) ASL
Humidity98Fix=0 Výběr na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Settings".
 • 0 = Zakázáno (default)
 • 1 = Povoleno, zobrazí vlhkost jako 100%, pokud senzor zaregistruje relativní vlhkost 98% nebo vyšší. Obvykle užitečné pouze pro stanice Oregon Scientific.
Wind10MinAverage=0 Výběr na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Settings".
 • 0 = Zakázáno (default)
 • 1 = Povoleno - Cumulus bude počítat a zobrazovat desetiminutovou průměrnou rychlost větru místo hodnoty poskytované stanicí.
CalculatedDP=0 Výběr na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Settings".
 • 0 = Zakázáno
 • 1 = Povoleno - Cumulus bude počítat hodnotu rosného bodu místo hodnoty poskytnuté stanicí. Tím se zabrání omezení ve stanicích Oregon Scientific, kde rosný bod nemůže být nikdy pod bodem mrazu.
CalculatedWC=0 Výběr na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Settings".
 • 0 = Zakázáno
 • 1 = Povoleno - Cumulus bude počítat chlad větru místo hodnoty poskytnuté stanicí. Všimněte si, že některé stanice (Fine Offset, například stejně nezadáte chlad větru, takže Cumulus ji vždy vypočítává). Měli byste toto nastavit, pokud jste zadali všechny kalibrační hodnoty větru nebo teploty, takže Cumulus tyto hodnoty může použít.
RolloverHour=0 Počátek meteorologického dne tak, jak je nastaven na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Log roll over at"
 • 0 = půlnoc
 • 9 = 9:00 hod dopoledne
Use10amInSummer=1 Korekce pro počátek meteorologického dne v 9am
 • 0 = Použití 10 hodin v létě není povoleno na obrazovce "Station Configuration"
 • 1 = Použití 10 hodin v létě je vybráno na obrazovce "Station Configuration"
ConfirmClose=1 Potvrzení ukončení aplikace Cumulus poté, co bylo vyžádáno
 • 0 = Zakázáno - aplikace bude ukončena neprodleně (nedoporučuji)
 • 1 = Povoleno - aplikace vyzve k potvrzení, že ji chcete ukončit
CloseOnSuspend=0 Je-li vybrána tato možnost, bude Cumulus ukončen, pokud dojde k pozastavení činnosti, přepnutí do pohotovostního režimu či uspání (hibernaci) počítače. Neměli byste zvolit "Potvrdit vypnutí" Pokud tuto možnost chcete využít.
 • 0 = Zakázáno - aplikace se neukončí
 • 1 = Povoleno - aplikace bude ukončena
RestartIfUnplugged=1 Cumulus bude restartován pokud detekuje, že stanice připojená přes USB je odpojena. Používejte opatrně, může způsobit problémy.
 • 0 = Zakázáno
 • 1 = Povoleno
SyncDavisClock=1 Je-li vybráno, Cumulus při startu nastaví stanici Davis VP/VP2 na stejný čas jako je v PC
 • 0 = Disabled
 • 1 = Enabled
DataLogInterval=1 Interval záznamu dat nastavený na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Data log interval"
 • 0 = 1 min
 • 1 = 5 minut
 • 2 = 10 minut
 • 3 = 15 minut
 • 4 = 20 minut
 • 5 = 30 minut
WindUnit=0 Jednotka měření rychlosti větru nastavená na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Units"
 • 0 = m/s
 • 1 = mph
 • 2 = km/h
 • 3 = kts
PressureUnit=0 Jednotka měření tlaku vzduchu nastavená na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Units"
 • 0 = mb
 • 1 = hPa
 • 2 = in
RainUnit=0 Jednotka měření srážek nastavená na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Units"
 • 0 = mm
 • 1 = in
TempUnit=0 Jednotka měření teploty nastavená na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Units"
 • 0 = Centigrade (°C)
 • 1 = Fahrenheit (°F)
LocName= Obsah políčka "Location Name" (Název stanoviště) tak, jak je vložen na obrazovce "Station Configuration". V políčku je možno používat znaky s českou diakritikou.
LocDesc= Obsah políčka "Location Description" (Popis stanoviště) tak, jak je vložen na obrazovce "Station Configuration". V políčku je možno používat znaky s českou diakritikou.
StartDate=13.8.2009 Datum, kdy byly vaše záznamy zahájeny. Ve výchozím nastavení bude nastaveno na datum počáteční instalace aplikace. V českém prostředí jsou oddělovací znaky data tečky, např. 13.8.2009
LastLoggerDownload=3.5.2008 12:48:52 Datum a čas posledního stažení dat ze stanice (poznámka: už se nepoužívá)
YTDrain=0 Korekce srážek od počátku roku, pokud počátek záznamů měření nezačíná na počátku roku jak je uveden na obrazovce "Station Configuration". Default je 0.
YTDrainyear=0 Rok, pro který je korekci nutno použít. Default je 0
EWInterval=0 Easyweather interval v minutách nastavený na obrazovce stanice "Station Configuration" v bloku "Settings".
EWFile= Cesta k souboru Easyweather.dat nastavená na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Settings".
UseDataLogger=1 Je-li vybráno, při startu bude Cumulus stahovat data z dataloggeru (paměti) stanice (pokud ji má), aby doplnil data od okamžiku, kdy Cumulus byl naposledy vypnut.
 • 0 = Zakázáno
 • 1 = Povoleno (Default)
UseCumulusForecast=1 Je-li vybráno na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Forecast", Cumulus vytvoří jednoduchou předpověď počasí (podle Zambrettiho formule), pokud vaše stanice ji neposkytuje nebo jako alternativu k předpovědi poskytnuté vaší stanicí.
 • 0 = Zakázáno (default)
 • 1 = Povoleno
UseCumulusPresstrendstr=1 Je-li vybráno na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Settings", Cumulus vygeneruje název aktuálního trendu tlaku vzduchu, např. "Falling", "Rising quickly" atd., místo názvů poskytovaných stanicí. Použité názvy jsou vycházejí z "UK Shipping Forecast". Některé stanice to stejně nerespektují, takže toto nastavení nemá žádný vliv (Cumulus vždy generuje standardní názvy).
 • 0 = Zakázáno
 • 1 = Povoleno
FCpressinMB=1 Jednotka tlaku vzduchu pro předpověď nastavená na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Forecast"
 • 0 = inches
 • 1 = mb
FClowpress=950 Nejnižší limit tlaku vzduchu nastavený na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Forecast". Default je 950mb
FChighpress=1050 Nejvyšší limit tlaku vzduchu nastavený na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Forecast". Default je 1050mb
ForceVPBarUpdate=0 Nastavuje se na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Settings". Vyberte "VP 1-min barometer update" pro vynucení aktualizace tlaku vzduchu u stanic Vantage Pro (a Pro2) jednou za minutu místo výchozí hodnoty 15 sec. Všimněte si, že to nebudete potřebovat, protože novější stanice již aktualizují údaje o tlaku každou minutu.
 • 0 = Zakázáno
 • 1 = Povoleno
UseZeroBearing=0 Nastavuje se na obrazovce "Station Configuration" v bloku "Settings".
 • 0 = Zakázáno - Cumulus zobrazí aktuální azimut ze stanice (tj. poslední směr větru, který byl před tím, než nastalo bezvětří). Všimněte si, že průměrný směr větru se vždy zobrazí jako nulový, pokud nedošlo k závanu větru za posledních 10 minut, protože průměrná rychlost větru a azimut spolu souvisí.
 • 1 = Povoleno - Cumulus zobrazí azimut nula (a "---" pro bod kompasu), když je bezvětří
VP2ConnectionType=0 Výběr typu připojení meteorologické stanice podle volby na obrazovce "Station Configuration" v bloku "VP type"
 • 0 = serial
 • 1 = USB
 • 2 = TCP/IP
VP2TCPPort=22222 Použitý komunikační port, pokud je vybráno připojení "VP type" a TCP/IP. Default je 2222
VP2IPAddr=0.0.0.0 IP adresa stanice pokud je vybráno připojení "VP type" a TCP/IP. Default je 0.0.0.0
WarnMultiple=1 Blokování vícenásobného spuštění programu Cumulus na počítači
 • 0 = Zakázáno (default) - vícenásobné spuštění povoleno rozhodně nedoporučuji.
 • 1 = Povoleno - zabrání vícenásobnému spuštění Cumulus. Po změně nutný restart programu, aby se změna projevila.
CloudBaseInFeet=1 Jednotka výšky základny mraků
 • 0 = metry
 • 1 = feet - stopy (default)
RoundWindSpeed=0 Zaokrouhlovat rychlost větru na celé číslo
 • 0 = Zakázáno
 • 1 = Povoleno
EWTempdiff=x.y Zadejte tento řádek v sekci [Station] souboru cumulus.ini k filtrování chybného měření teploty z vašeho čidla. Nahraďte x.y maximálním rozdílem ve stupních C, který jste ochotni připustit mezi dvěma po sobě jdoucími naměřenými daty.
WMR928TempChannel=N Chcete-li použít zvláštní čidlo stanice jako své hlavní teplotní čidlo, nastavte N na požadovaný kanál
RTdisconnectcount=60 Možnost pravidelně odpojit připojení FTP v reálném čase. Pokud server přestane odpovídat, bude se program dál snažit o obnovení připojení.
Vložení tohoto řádku do souboru cumulus.ini. "60" je jen příklad, znamená počet FTP realtime přenosů mezi dvěma odpojeními, takže 60 znamená jednu hodinu mezi dvěma přerušeními FTP přenosu při jedné minutě "Realtime FTP interval"
EWpressureoffset=x.y Korekce zobrazeného tlaku vzduchu. Může nastat při startu, když tlaková korekce pro relativní tlak je chybná a Cumulus používá nulu (potom je indikován absolutní tlak místo relativního tlaku). Proto můžete specifikovat v cumulus.ini v sekci [Station] korekci tlaku vzduchu na nadmořskou výšku, kde x.y je rozdíl tlaku mezi vaší stanicí (absolutní tlak) a mořskou hladinou (relativní tlak) v mb/hPa. Výpočet korekce viz barometrická formule.
UseWindChillCutOff=1 Počítá ochlazování větrem (Chlad větru) pouze pro teploty menší než 10°C
 • 0 = Zakázáno (default)
 • 1 = Povoleno, tento řádek musí být přidán do sekce [Station] souboru cumulus.ini
Přitom je třeba nastavit Cumulus pro výpočet chladu větru. Pokud Vaše stanice je typu, který dodává tento údaj přímo, nebude mít toto nastavení žádný vliv.
Logging=1 Přidejte do sekce [Station] souboru cumulus.ini, aby bylo monitorováno ladění při startu programu a přihlášení k webu.
VP2SleepInterval=x kde x je sleepinterval v milisekundách
Doba, po kterou Cumulus čeká mezi čtením dat ze stanic Davis. Výchozí hodnota je 500 ms. Pokud máte podezření, že se data ztrácejí, můžete zkusit snížit toto číslo. Pro uživatele VirtualVP testy odhalily, že VP2SleepInterval=1100 funguje nejlépe. Aktualizuje se každé dvě vteřiny až na několik výjimek.
WS2300Sync=1 Tímto nastavením Cumulus kontroluje čas, kdy stanice komunikuje se senzory a synchronizuje všechna čtení dat za 2,5 sekundy poté. Experimenty ukázaly, že to nepomůže řešit špatnou situaci dat.
VPClosedownTime=x kde x je počet sekund po startu pokusů o obnovení spojení, které chcete, aby program sám ukončil.
EWduplicatecheck=0 Přidejte tento řádek do souboru cumulus.ini, pokud se aplikace zasekne ve fázi stahování dat.
LCMaxWind=X Chcete-li použít nastavení max. rychlosti větru v cumulus.ini pro stanice La Crosse, přidejte do souboru cumulus.ini tento řádek, kde X je maximální (nekalibrovaná) rychlost větru v m/s, kterou chcete povolit. (Cumulus verze 1.8.8 build 874).
AvgSpeedMinutes=N kde N je počet minut, po které Cumulus počítá průměrnou rychlost větru, pokud to je v programu Cumulus nastaveno. Default = 10.
AvgBearingMinutes=N kde N je počet minut, po které Cumulus počítá průměrný azimut. Default = 10.
ListWebTags=1 Přidáním této položky vytvoří Cumulus soubor nazvaný "webtags.txt", který obsahuje nesetříděný seznam všech webových tagů, které daná verze programu podporuje. Soubor bude vytvořen v hlavním adresáři Cumulus
EWmaxHourlyRain=999 Špičkový filtr hodinového úhrnu srážek, hodnoty větší než zde uvedená hodnota bude Cumulus ignorovat. Default je 999
EWmaxRainRate=999 Špičkový filtr intenzity srážek, hodnoty větší než zde uvedená hodnota bude Cumulus ignorovat. Default je 999
EWpressurediff=999 Špičkový filtr změny hodnoty tlaku vzduchu, hodnoty větší než zde uvedená hodnota bude Cumulus ignorovat. Default je 999
EWhumiditydiff=999 Špičkový filtr změny vlhkosti vzduchu, hodnoty větší než zde uvedená hodnota bude Cumulus ignorovat. Default je 999
EWgustdiff=999 Špičkový filtr změny nárazu větru, hodnoty větší než zde uvedená hodnota bude Cumulus ignorovat. Default je 999
EWwinddiff=999 Špičkový filtr změny rychlosti větru, hodnoty větší než zde uvedená hodnota bude Cumulus ignorovat. Default je 999
RestartIfDataStops=0 Možnost restartovat Cumulus, pokud se data zastaví. To může pomoci fixovat problém, ale nemusí. Mělo by to zabránit, aby byla stejná data opakovaně zaznamenávána.
 • 0 = Zakázáno (default)
 • 1 = Povoleno
ChillHourSeasonStart=10 Označuje měsíc, považovaný za počátek topné sezóny. Od tohoto měsíce je počítáno množství tepla v sezóně. Default je 10, tj. říjen
ChillHourThreshold=13 Limitní hodnota pro zahájení topení. Default je 7
WS2300IgnoreStationClock=0 Možnost ignorovat hodiny stanice La Crosse při stahování dat.
 • 0 = Zakázáno (default)
 • 1 = Povoleno
ReportDataStoppedErrors=0 Možnost vypnout chybová hlášení "data stopped" v Cumulus error log (může být potřebné u stanic La Crosse)
 • 0 = Zakázáno (default)
 • 1 = Povoleno
SnowDepthHour=8 Čas měření a zobrazení výšky sněhové pokrývky zadané ve Weather Diary. Obvykle v 7 či 8 hodin ráno.
RainSeasonStart=1 Měsíc roku, od něhož jsou počítány dešťové srážky. Default = 1 = leden.
RainDayThreshold=-1 Prahová hodnota, které se musí rovnat nebo být vyšší denní srážky, aby byl den považován za "deštivý den". Default je -1 = 0.2 mm nebo 0.01 in. Hodnota je vložena v aktuálních měřených jednotkách.
NoFlashWetDryDayRecords=1 Pokud je nastaveno na 1 zastaví nové načítání záznamu Nejdelšího mokrého/suchého období
UseSpeedForAvgCalc=0 Pokud volbu zapnete (= 1), Cumulus použije dlouhodobějších "rychlostí" větru k výpočtu průměrné rychlosti větru. Použití "10 min průměrná rychlost větru" musí být vybráno pro tuto možnost, aby to mělo nějaký vliv.
HourlyForecast=0 Je-li nastaven na Cumulus generování předpovědi počasí, toto nastavení (= 1) způsobí, že prognóza se aktualizuje pouze jednou za hodinu (s výhledem na hodinu).
RoundWindSpeed=0 Pokud je nastavena na 1, nastavení způsobí, že rychlost větru je zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.
VP2PeriodicDisconnectInterval=0 Způsobuje odpojení Cumulus pro zadaný počet sekund, jednou za minutu, cca na minutu, aby bylo možné zajistit pro Weatherlink IP připojení k webu Davis Weatherlink. Nastavte na nulu, pokud nepoužíváte Weatherlink stránky.
EWminpressureMB=900 Cumulus bude ignorovat všechny hodnoty tlaku od stanice, které jsou menší než tato hodnota (jednotky jsou vždy hPa/milibar)
EWmaxpressureMB=1200 Cumulus bude ignorovat všechny hodnoty tlaku od stanice, které jsou větší než tato hodnota (jednotky jsou vždy hPa/milibar)
LogExtraSensors=0 Nastavte toto na 1, pokud máte další čidla (např. Davis Leaf vlhkostní sondu), aby Cumulus mohl číst, zobrazovat a protokolovat hodnoty z čidel. Nemusíte nastavovat pro solární/UV senzory.
DavisCalcAltPress=1 Stanice Davis počítají tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře z tlaku naměřeného stanicí za použití vzorce na základě několika parametrů, jako je teplota, vlhkost atd., oproti pouhému použití nadmořské výšky jako většina ostatních stanic. CWOP vyžadují "výškoměrný tlak", který lze nahrát, tj. hodnotu vypočtenou jednoduše pomocí výšky pouze podle barometrické formule.
 • 0 = Zakázáno
 • 1 = Povoleno (default)
UVdecimals=1 Počet desetinných míst, na něž je zobrazována hodnota UV indexu
EWdisablecheckinit=1 Volitelné, zakazuje programu Cumulus kontrolu připojení ke stanici (její vnitřní jednotce tak, aby mohlo být zahájeno čtení dat). Platí především pro stanice Fine Offset
NoSensorCheck=1 Volitelné, zakazuje programu Cumulus kontrolu čidel při startu (lze využít při poruše některého čidla)
ReportLostSensorContact=0 Možnost vypnutí hlášení o ztrátě kontaktu s vnějšími senzory pro stanice Fine Offset
 • 0 = Zakázáno (default)
 • 1 = Povoleno
SyncFOReads=1 Určuje režim synchronizace provozu pro stanice Fine Offset.
 • 0 = default
 • 1 = znovu synchronizuje každý den


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA