Cumulus - zálohování a obnova dat

Záloha naměřených dat

Pokud je v programu Cumulus nastaveno zálohování dat, program vytváří vlastní zálohy naměřených dat. Naměřená data jsou v adresáři \cumulus\data\ a jejich záloha se při ukončení programu ukládá do složky v adresáři \cumulus\backup\. Složka je označena časem vytvoření ve formátu [rrrrmmddhhmmss] - jedenáctimístné číslo a obsahuje aktuální soubory MonthYearlog.txt (např. 812log.txt), alltime.ini, dayfile.txt, monthlyalltime.ini, month.ini, today.ini, year.ini a yesterday.ini. Popis těchto souborů najdete v předchozí kapitole.

Nově od verze 1.9.3 sestavení 1041 je prováděno automatické zálohování dat každý den po ukončení meteorologického dne. Tyto zálohy jsou ukládány do adresáře \cumulus\backup\daily\, kde je vytvořena složka označená obdobně jako při ukončení programu.

Velikost složky zálohy se pohybuje kolem 350 kB a je závislá na délce doby, po kterou jsou data zálohována, což ovlivňuje především velikost souboru dayfile.txt. Prostor zabraný zálohami se postupně zvětšuje a je vhodné jej časem vždy promazat. Chcete-li si vytvořit vlastní kompletní zálohu všech naměřených dat pro případné další zpracování, doporučuji vytvořit si někde mimo adresář \cumulus\ vlastní zálohu, kde budete kromě aktuálních dat uvedených v prvním odstavci uchovávat ještě všechny měsíční souhrny dat - MonthYearlog.txt (např. 812log.txt), které nejsou samostatně dále zálohovány a je zálohován vždy jen aktuální měsíc. Tyto soubory jsou poměrně cenné zejména při hledání chyb v naměřených datech. Měsíční log soubor doporučuji ukládat po jeho uzavření, tj. po ukončení příslušného měsíce. Optimální je uchovávat zálohu celého adresáře …\Cumulus\data\ a navíc ještě soubory strings.ini a cumulus.ini. V případě, že používáte NOAA zprávy ještě celý adresář …\Cumulus\Reports\.

Postup při obnově dat ze zálohy

Obnovu dat lze využít jednak při přenosu programu na jiný počítač, jednak tehdy, pokud zjistíme, že data za posledních několik dní jsou poškozená a předpokládáme, že správná data v paměti stanice (dataloggeru) jsou k dispozici. Pokud není splněna tato podmínka, nemá obnova dat smysl. Tady je nutno upozornit na délku uchování dat v paměti stanice (dataloggeru), o níž je zmínka na jiném místě webu, a liší se podle typu stanice a nastaveného intervalu ukládání. Snažit se obnovit starší data nemá smysl.

Nejprve ještě za chodu programu musíme zjistit, kdy došlo k poškození dat a zda je záloha z předchozího dne k dispozici.
Doporučený postup:

  1. zastavit program Cumulus
  2. zazálohovat si adresáře \cumulus\data\ a \cumulus\backup\ mimo adresáře \cumulus\, aby bylo možné se v případě nezdaru vrátit zpátky
  3. vymazat výše uvedených osm souborů z adresáře \cumulus\data\
  4. z adresáře \cumulus\backup\ vymazat všechny zálohy, které jsou novější než ta, z níž chceme data obnovovat
  5. otevřít složku se zálohou, z níž chceme obnovovat, soubory nakopírovat do adresáře \cumulus\data\
  6. z hlavního adresáře programu \cumulus\ vymazat soubory realtime.txt a pokud existuje i soubor wxnow.txt
  7. spustit program Cumulus. Je nutno počítat s tím, že spouštění může trvat několik minut s ohledem na objem dat, který je stahován ze stanice. Také jejich následné zpracování může trvat déle. Tím by měla být obnova dat dokončena.
  8. pokud se obnova nezdaří, lze se jednoduše vrátit tak, že program zastavíme a adresáře uvedené v bodě 2 vrátíme na původní místo. Poté spustíme Cumulus.

Postup je popsán dost podrobně a snad srozumitelně. K jeho sepsání mne vedlo to, že stále častěji jsem žádán o pomoc při nápravě poškozených dat. Tady platí pravidlo, že všechny zásahy do programu je nutno dělat s rozmyslem a zejména pokud ukončujete program Cumulus nebo vypínáte počítač, je nutno vyčkat řádného ukončení programu. Proto je také v nastavení programu políčko "Confirm shutdown", které byste měli mít zatržené. Rovněž nelze jednoduše počítač nechat uspávat nebo hibernovat, pokud běží Cumulus. Ale to je již popsáno jinde.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA