Cumulus - přechod na Windows 10

Úvodem

Při přechodu na nový operační systém Windows 10 by neměl nastat žádný závažný problém. Přesto bych v následujícím článku rád zdůraznil několik podrobností, které není vhodné opominout. Sám jsem si na několika počítačích tuto akci vyzkoušel a pro běžného uživatele by to neměl být problém.

Doporučený postup

  1. pro přechod na nový OS doporučuji zvolit přelom roku nebo alespoň poslední den měsíce.
  2. vzhledem k tomu, že upgrade Windows zabere cca tři hodiny, doporučuji po ukončení posledního meteorologického dne měsíce (ve 24:00 hod.) program ukončit a veškerá data si zazálohovat mimo upgradovaný počítač. Optimálně celý adresář C:\Cumulus\, ale minimálně adresář C:\Cumulus\data\ a soubory strings.ini a cumulus.ini z hlavního adresáře.
  3. zamezit případnému automatickému spuštění programu Cumulus po následujícím startu Windows 10.
  4. spustit upgrade Windows 10 obvylým způsobem.
  5. po nainstalování systému a jeho konfiguraci zkontrolovat před spuštěním programu Cumulus, zda v nové verzi Windows 10 je nastavení národního prostředí shodné jako bylo v předcházející verzi. Především aktualizace může často změnit vaše regionální nastavení pro formáty data a času a v některých případech byl zcela nevysvětlitelně oddělovač seznamu změněn z čárky na středník. Proto zkontrolujte ještě před spuštěním programu Cumulus toto nastavení po upgradu systému. Je nutné dát pozor na formát krátkého data, aby byl dd.MM.rrrr - bez mezer! Pokud jste dosud používali jako oddělovač data lomítko, pak by měl být formát dd/MM/rrrr. Nastavuje se v Ovládacích panelech - Jazyk - Změna formátu data, času… - Další nastavení.
  6. je také vhodné nastavit aktualizace systému Windows 10 tak, aby upozornily na plánované restartování počítače, tedy ne "Instalovat automaticky". Restart počítače je pak možné provést pod vaší kontrolou po předchozím ukončení programu Cumulus.
  7. jste-li si jisti, že nastavení je v pořádku, lze spustit program Cumulus, který si nejprve stáhne ze stanice a doplní data, za dobu, kdy byl vypnutý, a poté by mělo vše fungovat normálně.

Za předpokladu dodržení výše uvedeného postupu a pokud vše proběhlo bez problémů, měla by data plynule navázat na předchozí záznamy. Jediná změna, k níž dojde a kterou nelze ovlivnit, bude pojmenování měsíčních log souborů. To se změní z původního 116log.txt, 216log.txt, 316log.txt … případně I16log.txt, II16log.txt, III16log.txt … na nové označení led16log.txt, úno16log.txt, bře16log.txt atd. Z tohoto důvodu je vhodné načasovat upgrade OS podle bodu 1, abyste nemuseli přenášet naměřená data mezi různými měsíčními log soubory. Některé webové prostory rovněž nepodporují znaky, které nepatří do ASCII, proto může nastat problém s jejich voláním na webu pomocí skriptů.
Pokud nenahráváte tyto soubory na web a nepoužíváte stránky "Detailní naměřená data" či skript pro nahrávání naměřených dat do MySQL databáze, nepředstavuje to problém, v opačném případě mám připravený skript pro přejmenování souborů na webu. Jejich přejmenování v počítači může ohrozit funkci programu Cumulus.
Pro majitele stanic Davis, kteří používají připojení stanice k počítači přes USB rozhraní, bude nutné aktualizovat ovladač SiLabs CP210x driver. Pokud nedojde k jeho aktualizaci přímo při přechodu na Windows 10, je možno ho stáhnout na přímo na stránce autorů SiLabs
Alternativou výše popsaného postupu je použít jiný počítač, který již má nainstalován operační systém Windows 10 a ve vhodný okamžik (přelom měsíce) provést přenesení programu tak, jak je popsáno na předcházející stránce.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA