Cumulus - možné problémy

V této kapitole jsem se pokusil postihnout některé časté problémy, které vás mohou postihnout zejména při prvním seznámení s tímto programem:
Vidíte spoustu textu, bez barvy a špatné rozložení, atd. - Nemáte na web nahrané základní soubory. Je třeba vrátit se k předchozí části a zkontrolovat, zda webová stránka obsahuje všechny soubory, které jsou uvedeny v páté kapitole.
Nevidíte stránky Cumulus vůbec, či na jiném místě, případně vidíte chybovou zprávu nebo prázdnou stránku. - Zkontrolujte, zda nahráváte data do správné složky (adresáře) na svůj webový prostor. Je velká pravděpodobnost, že jste zadali špatně některé nastavení v sekci "Configuration - Internet" (viz předchozí stránka). Pomocí FTP programu si ověřte, že na vašich webových stránkách existuje soubor index.htm. Neměl by to být index.html, default.html, default.htm, index.php či default.php. Takové soubory by měly být v případě potřeby odstraněny.
V "realtime" sekci souboru s měřícími přístroji nejsou data obnovována každých x sekund. - Zejména pokud používáte pro svůj webový prostor hosting zdarma, někteří poskytovatelé neumožňují nahrávání malých *.txt souborů. Ověřte si to.
V programu Cumulus je log soubor, který může pomoci s řešením problémů. Můžete povolit protokolování FTP a potom si prohlédnout soubor, který bude mít více podrobností o příčině jakýchkoliv problémů. Může také být užitečné nahrát soubor protokolu "ftplog.txt" do Cumulus fóra a požádat o pomoc (v angličtině).

Pár poznámek na závěr:

Soubory indexT.htm, gaugesT.htm, recordT.htm, todayT.htm, trendsT.htm a yesterdayT.htm umístěné v adresáři C:\cumulus\web\ jsou šablony vašich stránek. Tyto soubory jsou programem doplněny o aktuální naměřené hodnoty a jako soubory index.htm, gauges.htm, record.htm, today.htm, trend.htm a yesterday.htm jsou v určeném intervalu nahrávány do vašeho webového prostoru. Vlastní soubory šablon se do webového prostoru nenahrávají.
Uvedené soubory šablon lze při znalosti HTML a při zachování použité struktury editovat vhodným editorem (nejlépe PSPad nebo Notepad). Editory NvU, Kompozer, FrontPage, Web Builder a další tzv. WYSIWYG editory nejsou moc vhodné, protože často automaticky přepisují "špičaté závorky" tagů nebo vkládají dodatečné mezery. V případě editace webových stránek je nutno použít pouze tagy, uvedené v souboru cumuluswebtags.txt tak, jak jsou, a nepokoušet se je přepisovat (zejména velká a malá písmena) ani se nepokoušet "definovat" tagy vlastní, protože je program nepozná!
Tímto způsobem lze upravit celé stránky až na drobné výjimky, kdy popis je součástí obrázku či grafu, který je generován přímo programem. Vložené tagy musí mít stanovený formát.
Pokud někomu vadí proložená malá písmena v nadpisech webových stránek podle originálních vzorů autora, je možno upravit pomocí vhodného textového editoru soubor 'weatherstyle.css'. V tomto souboru je potřeba odstranit řádky "text-transform: lowercase;" a v řádcích pro styly hlaviček (h1, h2 a h3) je nutno změnit "letter-spacing: 0.7em;" na "letter-spacing: 0.3em;". Upravený soubor pak musí být umístěn na správných místech jak v počítači, tak i na webu. Upravené soubory šablon a soubor stylu (css) doporučuji řádně zálohovat a zejména při upgrade programu postupovat podle doporučení, které je uvedeno v kapitole o instalaci.
Zjednodušený způsob prezentace naměřených hodnot pouze formou zobrazených měřících přístrojů je možný při použití aplikace CumulusRealtime. Tato aplikace je rovněž pro nekomerční použití zdarma, předpokládá použití softwaru Cumulus pro získávání dat z meteostanice, ale neumí prezentovat historii naměřených hodnot a statistiky. U klienta při prohlížení vyžaduje instalaci SilverLight.

Následující stránka popisuje některé drobné tipy a rady pro program Cumulus.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA