Novinky v programu Cumulus

Jak se jsem již zmínil v předchozích kapitolách, program Cumulus se stále vyvíjí a zdokonaluje jednak jako reakce na nové požadavky poměrně početné komunity uživatelů, ale také v souvislosti s novými typy meteorologických stanic. Dosud vycházely dvě nové plné verze v průběhu každého roku a v období mezi jejich vydáním vycházela celá řada tzv. testovacích betaverzí. Poslední plná verze Cumulus 1.9.4 sestavení 1099 byla vydána 28.11.2014 a od té doby se autor plně věnoval koncepčně zcela nové verzi Cumulus MX (viz poznámky níže). Dne 03.08.2016 Steve Loft překvapivě oznámil, že odchází do důchodu a programu Cumulus se bude věnovat jen příležitostně, protože se ze svého dosavadního bydliště chce přestěhovat. Současně také zrušil svou meteostanici, která byla krátce před tím značně poškozena větrem. Z jeho dalšího vyjádření vyplývá, že se již nechce až na výjimky věnovat projektu Cumulus a pokud ano, tak zcela jistě jen verzi Cumulus MX.
Protože Cumulus považuji za velmi dobrý projekt a vzhledem k tomu, že další osud zejména verze 1 je dost nejistý, rozhodl jsem se poslední plnou verzi zálohovat i na svém webu v sekci se soubory ke stažení. Pro ty, kteří stanici využívají nejen k prezentaci okamžitých naměřených hodnot, jsou ukládaná data cenným zdrojem informací i pro následné vyhodnocování statistik a prezentaci vývoje klimatických podmínek v delším časovém horizontu a tak hodlám tomuto programu i nadále poskytovat pro české uživatele technickou podporu.
Uživatele, kteří budou žádat o nějakou konzultaci či pomoc pak žádám, aby v šablonách ponechali označení verze programu i číslo sestavení (build) stejně jako označení verze překladu, protože to může výrazně přispět k identifikaci problému na webových stránkách, pokud z nějakého důvodu nastane. Pokud žádáte o pomoc mailem, vždy doplňte odkaz na vaše webové stránky, protože nemohu pokaždé pátrat po adrese webové stránky, na které se vám chyba objevila.

04.01.2015  Steve Loft (autor programu Cumulus) uvolnil pro registrované uživatele diskuzního fóra Cumulus zcela novou verzi programu Cumulus MX (označovanou nyní již jako Cumulus 3), která již je dostupná pro operační systémy Windows (včetně Windows 10), Linux a Mac OS. Zatím jsou verze jako testovací, protože nemají ještě implementovány všechny funkce ze stávající verze 1.9.4. Přiznám se, že jsem z funkčnosti Cumulus MX zatím dost rozpačitý, tím spíše, že jsou tradičně ve Windows problémy s češtinou. Správně totiž program funguje pouze tehdy, pokud je na počítači nainstalován operační systém s národním prostředím US/EN, což souvisí s nainstalovanou zastaralou knihovnou Unosquare.Labs.EmbedIO.dll, ale o tom již píši na jiném místě. Navíc veškerá nastavení programu jsou ovládána přes klasické HTML rozhraní, což také nepovažuji za optimální.
Je zřejmé, že autor zvažuje zpoplatnění používání nové verze zcela vážně. K ceně se zatím na svých stránkách nevyjádřil, pouze lakonicky sdělil, že by to neměla být vysoká částka, ale požadovaná částka se bude vždy po vydání nové aktualizace opakovat… Nyní je již postupně utlumována podpora pro stávající verzi Cumulus 1.9.4. Zkušebně jsem vytvořil šablony i pro Cumulus MX, ale do doby vydání plné finální verze Cumulus MX nepočítám s tím, že bych je dále rozvíjel či připravoval nové šablony nebo překlady stránek pro tuto verzi.

01.08.2015  V souvislosti s uvolněním nové verze OS Windows 10 jsem otestoval funkčnost původní verze Cumulus 1.9.4 (sest. 1099). Přechod na nový OS byl téměř bez problémů, pouze je nutné zkontrolovat před spuštěním programu Cumulus, zda v nové verzi Windows 10 je nastavení národního prostředí shodné jako bylo v předcházející verzi. Především aktualizace může často změnit vaše regionální nastavení pro formáty data a času a v některých případech byl zcela nevysvětlitelně oddělovač seznamu změněn z čárky na středník. Proto zkontrolujte před spuštěním programu Cumulus toto nastavení po upgradu systému. A samozřejmě platí i tady pravidlo o zálohování.
Změny těchto nastavení mohou znamenat, že Cumulus nedokáže rozpoznat data, která byla dříve zapsána, a následně nelze zobrazit grafy apod., případně se nemusí podařit spustit program vůbec. Kontrola, případně úprava, se provádí ve Windows - Ovládací panely - Oblast - Další nastavení.
Jediná změna se týká názvu měsíčního log souboru, kde místo 915log.txt nebo IX15log.txt je nyní soubor označen jako zář15log.txt. Protože toto nelze ovlinit, doporučuji upgrade systému provést na přelomu měsíce a dosavadní měsíční log soubory přejmenovat podle nového označení, tedy led15log.txt, úno15log.txt, bře15log.txt atd. Diakritika však může způsobit problémy při jejich nahrávání na web přes FTP rozhraní, resp. stahování zpět jako záloha (především u FileZilly). Tento problém lze obejít při použití programu Total Commander při nahrávání či stahování z webového prostoru. Moje stránky a program Cumulus již běží na systému Windows 10, zatím v kódování Windows-1250, ale systém umožňuje nově i kódování stránek v UTF-8. Na přípravě šablon pro toto kódování již pracuji.

Verze (sestavení) Typ verze Poznámka
1.9.4 (build 1099) Aktuální plná verze programu Cumulus 1. vydána 28.11.2014

Podobným způsobem označuji přeložené šablony webových stránek. Archivy jsou označeny cumulus-cz-###.zip, případně cumulus-cz-###-Davis.zip, kde ### zanamená číslo minimální verze programu Cumulus, pro kterou jsou šablony určeny.
Nyní nejžádanější PHP šablony Weather Blues, které jsou označovány weather_blues-##.zip mohou stahovat pouze registrovaní návštěvníci tohoto webu. Písmeno za dvojčíslím rozlišuje, zda šablona je určena pro stanice řady Davis (d), případně pro ostatní typy stanic (u).

Aktuální plná verze (sestavení) Označení šablony Aktuální beta verze (sestavení) Označení šablony
1.9.4 (build 1099) cumulus-cz-193a
weather_blues-04u.zip
weather_blues-04d.zip
není cumulus-cz-193a
weather_blues-04u.zip
weather_blues-04d.zip

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA