Cumulus MX - základní informace


Začátkem roku 2015 byla zveřejněna první testovací verze nové generace programu Cumulus. Jak již bylo avizováno v minulém roce, Cumulus MX je určen i pro jiné operační systémy, zejména Linux a OS X. Cumulus MX ve Windows (včetně Windows 10) vyžaduje .NET 4.5, proto ho nebude možné spustit v zastaralém systému Windows XP. Celý program je z velké části přepracován a autor z tohoto důvodu uvažuje o jeho zpoplatnění. V současné době je ve fázi beta testování pro registrované návštěvníky fóra Cumulus, které je v angličtině. Těm, kteří dosud používali původní program Cumulus, nelze v žádném případě doporučit náhradu původní verze programu novou verzí Cumulus MX, protože do nové verze dosud nebyly přeneseny všechny potřebné proměnné.

Plány autora, které zveřejnil počátkem roku 2015, o dalším vývoji programu:
Fáze 1: Pokračovat v opravování chyb v existujícím kódu a přidávání všech zařízení z původní verze (označované jako Cumulus 1), která stále ještě chybí v Cumulus MX, pokud to bude možné. Termín: první část roku 2015.
Fáze 2: Přidání nových zařízení a funkcí pomocí sekce "Žádost o vylepšení", která bude sloužit jako vodítko, ale i inspirace tím, dělal dříve. Termín: druhá část roku 2015, rok 2016 a dále.

V současné době je program distribuován ve formě ZIP archivu, který je nutno rozbalit do adresáře C:\CumulusMX\ (ve Windows). V době instalace musí být k počítači připojena meteorologická stanice, s níž bude program pracovat, nelze tedy instalovat Cumulus MX "jaksi na zkoušku" bez stanice.

Dalším krokem je spuštění souboru C:\CumulusMX\CumulusMX.exe, po němž se objeví "černé okno" příkazového řádku s diagnostikou. Při provádění tohoto příkazu může být vyžadováno "Spustit jako správce".

Okno příkazového řádku

Toto okno je nutno ponechat otevřené, neboť se v něm "protokolují" všechny probíhající akce. Následně je nutno spustit internetový prohlížeč (IE, Firefox atd.) a do adresního řádku vložit http://localhost:8998/. Další konfigurace (typ stanice a její nastavení, FTP připojení k webu atd.) již probíhá v tomto rozhraní stejně jako zobrazení dat ze stanice.

První obrazovka

Pomocí menu "Settings" je třeba nakonfigurovat potřebné údaje včetně nastavení FTP připojení. Po ukončení nastavovací části je nutno zavřít okno prohlížeče a příkazového řádku, aby se vložené údaje zapsaly do příslušných konfiguračních souborů. Další spuštění programu probíhá opět standardním postupem, tedy nejprve spustit C:\CumulusMX\CumulusMX.exe a až se objeví okno příkazového řádku, spustit prohlížeč s vloženou adresou http://localhost:8998/. Po načtení dat ze stanice se již objeví aktuální data.

Data ze stanice

Několik poznámek autora programu:

 • Pokud používáte neanglické nastavení, kde čárka je oddělovač desetinných míst, můžete se setkat s problémy, zejména pokud jde o Linux/OSX. Bude řešeno až to čas dovolí.
 • Chcete-li použít údaje z Cumulus 1 v Cumulus MX a použít desetinné čárky, budete muset upravit .ini soubory a změnit desetinné čárky za celé období místo teček. Ostatní datové soubory budou beze změny.
 • Pokud budete trvale přecházet z Cumulus 1 na Cumulus MX, lze použít původní soubor cumulus.ini, je však třeba se ujistit, že neobsahuje žádné jiné znaky než ASCII.
 • Cumulus MX nemění nic na skutečnosti, že nelze spustit dva programy současně se stejnou stanicí, bez ohledu na tyto programy, pokud nemáte použito něco pro manipulaci s více připojeními (např Virtual VP pro Davis stanice).
 • Pokud obrazovka nastavení zobrazuje červený obsah (červený text a červená pole), jsou tam vložena neplatná data, která musí být opravena dříve než bude formulář odeslán, jinak jedna nebo více položek na stránce bude mít chybovou zprávu.
 • Cumulus MX nevytváří žádné obrazové soubory (grafy - .jpg či .png) - jsou vytvářeny až na webu.
 • Cumulus MX ve Windows vyžaduje .NET 4.5, a proto ho není možné spustit v zastaralém systému Windows XP.
 • Realtime interval na obrazovce pro nastavení připojení k Internetu je v milisekundách.
 • V současné době neexistuje "deník" ("Weather diary"), a tak není možno zaznamenávat data o sněhové pokrývce.
 • Požadavek na spuštění jako root/administrátor může být časem odstraněn.
 • Při instalaci nové verze Cumulus MX se ujistěte, že lze vynutit aktualizaci stránek v rozhraní ve vašem prohlížeči.
 • Některé změny nastavení se projeví až po restartování Cumulus MX.
 • Změna formátu data/času v souboru webtags platí i pro formáty souborů zpráv NOAA, pokud přenášíte svá původní nastavení.
 • Editor "extra files" se automaticky aktualizuje při změně pole. Můžete stisknout "Enter" v textovém poli, aby proběhla aktualizace, nebo se přesunout na jiné pole.
 • Stanice Davis někdy zobrazují "Error" hodnoty, jako je 255 pro rychlost větru. Cumulus MX tyto hodnoty ignoruje, ale může zaznamenat některé z nich do souboru diags, pokud máte zapnuto logování.

Postupně se pokusím doplnit článek dalšími informacemi a screenshoty tak, jak budou uvolňovány nové betaverze programu. Jinak výstup na web, který zobrazuje základní stránky v češtině, lze vidět na tomto odkazu. Na rozdíl od programu Cumulus ve verzi 1, jsou tyto stránky již plně v kódování UTF-8. Vzhledem k malému zájmu jsou stránky vytvářené programem Cumulus MX v provozu pouze v omezeném rozsahu resp. na vyžádání.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA