Cumulus - produkty třetích stran


Přehled naměřených dat

Protože zobrazení dat z minulého období zřejmě zajímá všechny uživatele programu Cumulus, přeložil jsem (a mírně upravil pro potřeby českých uživatelů) vzor webové stránky s příslušným skriptem pro zobrazení historických dat měření.

Program je vytvořen ve dvou verzích - buď klasické s Javascriptem a HTML, který bude fungovat i na počítači u vás doma, ale je pomalejší, zejména při velkém objemu zpracovávaných dat. Druhou možností je použití PHP skriptu, který ale běhá jen na serveru a navíc to musí být server, který má podporu PHP instalovánu. Pokud si nejste jisti, především u neplacených serverů, je nutné učinit dotaz, zda poskytovatel vašeho webového prostoru zajišťuje podporu pro skripty ve verzi PHP5.

Výstupem je webová stránka s tabulkou zobrazující roční přehled naměřených dat, kde lze volit rok, který chcete zobrazit a druh dat, který má být zobrazen v tabulce. Získáte tak rychlý přehled, jak bylo loni touto dobou, před dvěma lety atd. Výsledek můžete vidět na stránce (Přehled naměřených dat). Výběr dat je možné dále rozšířit, ale podmínkou je, že to jsou data uložená v souboru dayfile.txt. Tento soubor generovaný programem Cumulus musíte mít na webu k dispozici. Je generován vždy v období cca 10 minut po půlnoci, resp. po ukončení meteorologického dne, případně stejnou dobu po spuštění programu Cumulus a doplnění chybějících dat. Na web je nutné jej přenést jednou za den. Není přenášen automaticky, ale od verze 1.9.3 sest. 1043 je již tato možnost vložena přímo do programu, jako spuštění vlastního dávkového souboru (typicky autorun.bat), jímž se spouští FTP script, který tento přenos zajišťuje. V souboru ftp.script musíte mít nakonfigurováno správné připojení k vašemu webu. Potom stačí vložit úplnou cestu k souboru autorun.bat do textového políčka Daily na obrazovce Cumulus - Configuration - Internet - Internet Settings v záložce Sites/Options. Jako alternativní způsob, pokud používáte systém Windows Vista nebo Windows 7, 8, či 10, je použití Plánovače úloh.

NOAA zprávy (NOAA Style Climate Reports)

NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (česky Národní úřad pro oceán a atmosféru USA) mimo jiné pravidelně zpracovává a poskytuje data a předpovědi o počasí, klimatu a ekosystémech po celém světě. Vydávané zprávy mají standardní formát, který je použit i pro formát klimatologických zpráv generovaných programem Cumulus od verze 1.9.2. Zprávy jsou programem generovány denně (případně dvakrát za den) ve formátu měsíční a roční zprávy a automaticky nahrávány do určeného adresáře na webu. Výsledné zprávy, které jsou v češtině, můžete vidět na stránce NOAA zprávy.

Nastavení se provádí přímo v programu Cumulus a je zřejmé z přiloženého obrázku.

NOAA setup

V levé části je nastavení základních dat zřejmé, názvy zpráv doporučuji neměnit, nastavit je nutno i cestu k adresáři na webu, kam budou jednotlivé zprávy ukládány. Dále je nutno nastavit meze pro ochlazování a oteplování (viz poznámka na konci stránky) a mezní hodnoty pro teplotu a srážky. Nastavení teplot dle obrázku umožňuje následný odečet počtu letních, mrazových a ledových dní (viz vysvětlení pojmů na jiné stránce tohoto webu).

V tabulce v pravé části jsou vloženy průměrné hodnoty teploty a srážek pro jednotlivé měsíce roku. Doporučuji tam vložit hodnoty vlastní, které odpovídají místu pozorování. Pokud je nemáte k dispozici z dřívějších měření stanice, je vhodné se poohlédnout po hodnotách uváděných ve vašem okolí, jinak vypočtené statistické údaje nebudou věrohodné. Hodnoty uvedené na obrázku odpovídají této meteorologické stanici!

Pokud tyto zprávy chcete vygenerovat zpětně za dobu od zprovoznění stanice, musíte po provedení výše popsané konfigurace, zprávy vygenerovat ručně v programu Cumulus - View - NOAA Monthly Report, příp. NOAA Annual Report, vybrat měsíc a rok, potom zvolit postupně Update Display a Save. Tím se vytvoří v adresáři …\cumulus\Reports\ odpovídající soubor za zvolený měsíc, příp. rok, který je nutno přes FTP nahrát na web. Zdrojem dat je soubor …\cumulus\data\dayfile.txt. Aktuální měsíc a rok není nutno vytvářet, vytvoří (případně aktualizuje) se sám po ukončení meteorologického dne a máte-li správně nakonfigurované nastavení podle předcházejícího obrázku, přenese se automaticky i na web.

Protože generované soubory jsou ve formátu *.txt, pro jejich prohlížení a zobrazení na webu jsou v části ke stažení volně k dispozici prohlížeče, a to jak ve verzi se skriptem PHP, tak i ve verzi s Javascriptem. Druhá verze je určena především pro weby, které PHP nepodporují. Verze se skriptem PHP je již obsažena v šablonách Weather Blues.

Poznámky:
Na některých serverech se po instalaci verze s PHP skriptem může objevit tato chybová zpráva:
Warning: putenv() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/28672/virtual/www/noaa/NOAA-reports.php on line 143.
Příčinou je provozovatelem serveru s vaším webovým prostorem zakázaná funkce putenv(). V takovém případě je nutné použít soubor NOAA-reports-uprav.php, který před nahráním na server přejmenujte na původní jméno NOAA-reports.php. Více o tomto problému najdete tady.

V poslední době se všeobecně renomovaní meteorologové přiklánějí k nastavení hodnot "Heating threshold" a "Cooling threshold" ve výše uvedeném obrázku shodně na teplotu 17,5°C. Limitní hodnota srážek "Rain comparison 1" by měla být nastavena o 0,1 mm nad hodnotu minimální rozlišitelnosti stanice, tj. pro stanice Davis 0,3 mm a pro stanice Fine Offset 0,4&mm. Důvodem je eliminace dnů, kdy je například silná mlha nebo silná rosa, aby tyto dny nebyly započítávány automaticky jako dny se srážkami.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA