Aplikace pro zobrazení aktuálních dat meteorologických stanic

Tato aplikace se nazývá Cumulus RealTime Data Grabber - Tool a od verze 1.6.2 je v současné době dostupná i pro meteorologické stanice s programem Cumulus v české lokalizaci. Autorem aplikace je Mark Dunn z Wokingham Weather, Berkshire, UK.

Popis aplikace

Aplikace ve zvoleném časovém intervalu odečítá (vzorkuje) z nastavené zdrojové URL adresy soubor realtime.txt, z něhož extrahuje jednotlivá data. Z nich následně vytváří grafy, které v pevně nastaveném intervalu 15 minut odesílá na zvolené webové stránky. Výhodou je, že na cílových stránkách nemusí být přímo provozován web s daty Cumulus. Utilita tak umožňuje jednak zobrazit vlastní data na dalším webu, jednak zobrazit i aktuální data z jiné stanice na svém webu. Program také umí zasílání hlášení o překročení nastavení některých veličin na předem zvolenou e-mailovou adresu.

Celá utilita funguje analogicky jako původní HTML verze programu Cumulus, tj. na vlastním počítači musí trvale běžet program Cumulus RealTime Data Grabber (stačí pouze v minimalizované verzi na liště dole), editace stránek se provádí editací vzorových šablon HTML, které jsou poté automaticky nahrávány na web.

Postup instalace

 1. Stáhněte si instalační balíček CRTDGv162.zip z těchto stránek nebo ze stránek fóra Cumulus a rozbalte do předem vytvořené složky Grabber. Složku vytvořte mimo hierarchii C:\Program Files a zvolte ji jako definitivní umístění.
 2. Na vlastním webu zvolte místo, kde se mají data zobrazovat a vytvořte tam adresář …/grabber/.
 3. Zjistěte si úplnou URL adresu k souboru realtime.txt, který chcete vzorkovat.
 4. Spusťte soubor …\Grabber\Cumulus RealTime Data Grabber.exe a následně budete vyzváni k zadání vstupních dat:

  úvod


 5. Po stisknutí OK se objeví základní obrazovka

  zakl obrazovka


  kde nejprve vyplňte "Enter URL" - požadovanou adresu vzorkovaného souboru realtime.txt, zaškrtněte "CacheBuster", nastavte interval vzorkování tlačítkem "Set update interval" (doporučená hodnota 1 min, hodnoty delší vytvářejí vzhledově ne moc hezké zlomy na grafech) a přejděte k další konfiguraci stisknutím "Config".
 6. Následně se zobrazí konfigurační obrazovka

  nastaveni


  na níž vyplňte a označte všechna červeně vyznačená pole. Údaje "FTP URL", "User Name" a "Password" se samozřejmě týkají webu, na němž chcete data zobrazovat. Poté stiskněte "Test". Pokud test připojení proběhl v pořádku, objeví se hlášení

  test


  Po stisknutí OK přejdete zpět na konfigurační obrazovku a stiskněte "Save settings / close screen".
 7. Následně se již zobrazí hlavní obrazovka programu

  hlavni obrazovka


  kde uvidíte jednotlivé hodnoty. V horní části zobrazení dat je lišta, na níž lze zobrazovat jednotlivé informace a která také obsahuje možnost dalších konfigurací a některé užitečné nástroje (výpočty). Tím je instalace ukončena.
 8. Na webu, kam exportujete data, lze data zobrazit po zadání adresy http://www.vasweb.cz/grabber/grabberindex.htm nebo http://www.vasweb.cz/grabber/grabberindexportrait.htm do adresního řádku prohlížeče.
 9. Jednotlivé grafy se načítají od počátku meteorologického dne či od okamžiku spuštění programu a vždy o půlnoci se data uloží do historie a grafy vynulují.

Pár poznámek závěrem:

Zatím jsem nestihl udělat příslušné překlady, verze CRTDG 1.6.2 je k dispozici pouze krátkou dobu a dosud nikdo neprojevil o tuto utilitu zájem, proto vše je jen v anglické verzi. Budete-li chtít upravit výstupní stránky, mějte na paměti, že je nutno upravit šablony stránek ve vašem počítači, tedy soubory grabberindexportraitT.htm a grabberindexT.htm před prvním spuštěním programu, případně potom shodně upravit i nahrané soubory grabberindexportrait.htm a grabberindexT.htm na vašem webu. Při úpravách prosím dodržte podmínku autora, že upravené stránky musí obsahovat odkaz na původní program a autora.

První, co doporučuji při úpravách změnit, je změna původního kódování stránek (z charset=iso-8859-1 na charset=windows-1250 nebo charset=utf-8). Dále by bylo vhodné doplnit do záhlaví automatické obnovení stránek v prohlížeči, tedy řádek
<meta http-equiv="refresh" content="900"/> , který zajistí obnovení stránky v intervalu 15 minut.

Informace je určena především pro ty, kteří chtějí experimentovat a vyzkoušet nové možnosti. Předpokládám, že časem budu utilitu dále upravovat a bude na těchto stránkách k dispozici v plně české lokalizaci. Pokud mi s tím někdo pomůže, budu rád…   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA