O vzorech stránek AJAX/PHP - pokračování

Doporučený postup pro místní nastavení stránek a jejich konfiguraci

Na rozdíl od HTML šablon, kde musí být všechny HTML soubory nahrávány pravidelně vaším softwarem počasí, aby vložené tagy byly zpracovány podle proměnných aktuálně odečtených z meteorologické stanice, je nastavení PHP šablon jednou nahrané na vaše webové stránky a všechny proměnné počasí, jsou obsaženy v souborech [WXname]tags.php. Použité šablony pro zobrazení počasí je doplní tam, kde jsou potřeba. Musíte pouze nastavit a zajistit v softwaru pro počasí nahrávání [WXname]tags.php souboru v pravidelných intervalech v reálném čase tak, aby data mohl skript AJAX načíst. Tyto soubory jsou pro příslušný software počasí specifické:

Cumulus používá "realtime.txt", VWS používá "wflash.txt" a "wflash2.txt", Weather-Display používá "clientraw.txt" a WeatherLink nemá přirozený "realtime" soubor, ale pokud chcete můžete nahrávat WLrealtime.txt soubor v jednominutových intervalech. Proto stránky se šablonami AJAX jsou podstatně méně náročné na objem přenášených dat mezi počítačem a webovým serverem.

Vytvořte si v počítači adresář, který budete používat pro udržení hlavní kopie PHP souborů pro vaše webové stránky a rozbalte obsah distribučního .zip souboru šablon do tohoto adresáře. Ujistěte se, že byla dodržena vnitřní adresářová struktura pro šablony. Použijte tento offline adresář jako 'dokument root' pro vaše webové stránky. Nahrajte všechny soubory a adresáře na vaše webové stránky pomocí dobrého FTP klienta (např. FileZilla). Je důležité mít FTP klientem nahrány všechny soubory v ASCII režimu, s výjimkou grafických souborů (.gif, .jpg, .png), které musí být nahrané v binárním režimu.

Proveďte úpravy a nastavení v Settings.php, Settings-weather.php a na wx...php stránkách ve vaší offline hlavní kopii vašeho webu, potom vše nahrajte na webové stránky. Nepoužívejte souborové editory spojené s cPanelem na vašem webu, protože budou mít tendenci převést text do UTF-8 a vyrobit "zábavné znaky", které se mohou objevit na nejrůznějších místech vašich webových stránek. Mějte na paměti, že některé WYSIWYG editory HTML (např. FrontPage, Expressions Web, NVu, Kompozer) nejsou vždy "přátelské" k PHP stránkám, proto raději použijte k úpravám PHP souborů program Poznámkový blok, zejména pokud vaše stránky nefungují správně po jejich nahrání na web. Sám používám PSPad, někdo také Adobe Dreamweaver CS4 a Notepad++, ale na webech lze nalézt mnoho různých PHP editorů (poznámka: PSPad je český, opravdu dobře funguje a je zdarma).

Po nahrání a vyzkoušení vašich nových webových stránek možná zjistíte, že některé funkce nebudou pracovat podle očekávání a některým chybí obsah. Zobrazte si na stránce, která má problém, "zdrojový kód" a můžete vidět zprávy ve formátu HTML a poznámky, které prozradí, co je chybně. Obvykle je problém v chybějících nebo nezapsaných souborech ve vyrovnávací paměti, jež jsou potřebné pro podporu skriptů. Tyto šablony používají /cache adresář pro zápis všech dočasných souborů. Proto tento adresář musí mít povolení pro zápis.

Nakonec několik poznámek autora tohoto webu

Stránky jsou poměrně složité na nastavení a konfiguraci, protože jsou založeny na PHP skriptech, a rozhodně by se do jejich úprav neměl pouštět nikdo, kdo nemá patřičné zkušenosti s PHP. Celé stránky jsou jako jednotlivé moduly a obsahují v případě vícejazyčné podpory a kompletní grafiky celkem cca 1300 souborů, v případě použití pouze češtiny jich jen asi 900. Po rozbalení a instalaci zabírají v závislosti na konfiguraci asi 6 až 9 MB místa. Modulární systém však umožňuje jednoduchým způsobem provádět úpravy, aniž by se narušil celý web.

Při nastavování stránek jsem také objevil několik chyb ve skriptech, které měly vliv na řádné zobrazení správných údajů. Tyto chyby se mi zdařilo najít a opravit. Některé chyby vznikly při psaní skriptů autorem (Ken True), některé vznikly překladem do češtiny a použitím české znakové sady (windows-1250) a při formátování datových údajů. Jak jsem se zmínil výše je velmi jednoduché přidávání dalších stránek - viz webová kamera, články "O programu Cumulus" atd. Podobné stránky můžete vidět i na webu OÚ Hovězí a ve slovenské verzi na webu Meteorologické stanice Most pri Bratislave. Odkazy na další stránky (vesměs v angličtině) najdete na webu autora šablon.

Na základě zkušebního provozu jsem dospěl k názoru, že původní šablony mají "nadbytečnou" grafiku a využívají spoustu informací stažených z různých zdrojů na webu. Tyto weby občas nebývají zcela spolehlivé a výpadky dat navíc působí rušivě. Proto jsem stránky zredukoval na data, která přímo souvisí s daty z meteorologické stanice. Celý AJAX web včetně dalších návodů, popisů a dalších souborů nyní obsahuje jen 390 souborů a zabírá 3,7 MB webového prostoru. Objem přenášených dat je 17,2 kB/min. Vlastní webové stránky potom zabírají pouze 2,7 MB v celkem cca 200 souborech.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA