PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3488 dní, která jsou zpracována programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Aktuální data. Ostatní údaje vždy zahrnují data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno zpravidla kolem 8. hodiny.

Výška sněhové pokrývky v [cm]

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
10000000
20000000
35000000
47000000
54000000
60020000
70070000
80050000
90000000
100000000
110000000
120000000
130200000
140100000
150000000
167200000
1716220000
1825030000
1924000000
2023000000
212100000
222100000
232301000
241800000
251300000
261200000
271200000
281100000
2940000
3000000
31000

Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice, který je chráněn heslem.