PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3335 dní, která jsou zpracována programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Aktuální data. Ostatní údaje vždy zahrnují data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno zpravidla kolem 8. hodiny.

Výška sněhové pokrývky v [cm]

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
100
200
350
470
540
600
700
800
900
1000
1100
1200
1302
1401
1500
1672
17162
18250
1924
2023
2121
2221
2323
2418
2513
2612
2712
2811
294
300
310

Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice, který je chráněn heslem.