PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3553 dní, která jsou zpracována programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Aktuální data. Ostatní údaje vždy zahrnují data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno zpravidla kolem 8. hodiny.

Výška sněhové pokrývky v [cm]

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1000000000
2000000000
3500000000
4700000000
5400000000
6002000000
7007000000
8005000000
9000000000
10000000000
11000000000
12000000000
13020000000
14010000000
15000000000
16720000000
171622000000
182503000000
192400000000
202300000000
212100000000
222100000000
232301000000
241800000000
25130000000
26120000000
27120000000
28110000000
294000000
300000000
3100000

Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice, který je chráněn heslem.