PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3368 dní, která jsou zpracována programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Aktuální data. Ostatní údaje vždy zahrnují data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno zpravidla kolem 8. hodiny.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1NeNeNe
2AnoNeNe
3AnoNeNe
4NeNeNe
5NeAnoNe
6NeNeAno
7NeNeNe
8NeNeNe
9NeNeNe
10NeNeNe
11NeNeNe
12NeAnoNe
13NeAnoNe
14NeAnoAno
15NeNeNe
16AnoAnoAno
17AnoAnoAno
18AnoNeAno
19AnoNeAno
20AnoNeNe
21NeNeNe
22AnoNeAno
23AnoNeAno
24NeAno
25NeNe
26NeNe
27AnoNe
28NeNe
29Ne
30Ne
31Ne

Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice, který je chráněn heslem.