PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3368 dní, která jsou zpracována programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Aktuální data. Ostatní údaje vždy zahrnují data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno zpravidla kolem 8. hodiny.

Sněhová pokrývka: souvislá (Ano) / nesouvislá (Nes) / poprašek (Pop) / žádná (Ne)

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1NeNeNe
2PopNeNe
3AnoNeNe
4AnoNeNe
5AnoPopNe
6NeNeAno
7NeNeAno
8NeNeAno
9NeNeNes
10NeNeNe
11NeNeNe
12NePopNe
13NeAnoNe
14NeAnoNe
15NeNesNe
16AnoAnoAno
17AnoAnoAno
18AnoNesAno
19AnoNesNes
20AnoNesNe
21AnoNesNe
22AnoNePop
23AnoNeAno
24AnoNe
25AnoNe
26AnoNe
27AnoNe
28AnoNe
29Ano
30Ne
31Ne

Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice, který je chráněn heslem.