PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat touto naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3338 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
16,13,7
23,12,2
32,52,8
44,41,4
55,70,4
67,3-0,9
74,10,9
83,10,4
97,1-1,2
105,7-1,6
112,42,0
123,13,6
130,41,1
14-0,61,4
15-1,60,7
160,72,6
170,81,7
183,61,4
192,11,8
200,94,4
210,3
22-2,0
232,0
242,8
254,7
262,6
271,4
285,1
296,9
306,1
314,1