PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat touto naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3368 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
16,13,7-3,9
23,12,2-3,1
32,52,8-2,4
44,41,41,9
55,70,4-0,8
67,3-0,91,7
74,10,93,1
83,10,46,7
97,1-1,26,9
105,7-1,67,6
112,42,013,9
123,13,68,7
130,41,19,7
14-0,61,45,7
15-1,60,77,6
160,72,63,3
170,81,7-3,6
183,61,4-4,7
192,11,8-3,2
200,94,43,0
210,31,42,4
22-2,0-0,82,1
232,0-2,3
242,8-4,8
254,7-6,2
262,6-7,6
271,4-8,6
285,1-8,4
296,9
306,1
314,1