PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat touto naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3336 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
14,42,3
21,3-0,6
30,70,4
42,9-0,8
54,7-2,6
66,6-4,0
72,8-1,3
80,7-2,0
95,6-3,6
104,4-4,1
110,8-0,5
121,61,0
13-1,7-1,2
14-3,0-1,4
15-4,3-2,1
16-1,60,7
17-1,5-0,5
180,4-1,0
190,0
20-1,1
21-3,4
22-4,6
230,1
241,2
253,2
260,7
27-0,4
283,6
295,6
303,9
312,5