PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat touto naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3336 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
14,43,4
22,40,0
32,40,5
42,9-1,5
55,6-3,1
67,2-5,2
74,0-1,6
80,9-1,7
94,7-3,4
104,4-4,1
112,3-0,7
123,00,5
13-0,2-1,5
14-3,0-2,9
15-3,7-2,9
160,40,7
170,1-0,8
182,2-1,8
19-0,2
20-0,3
21-2,4
22-4,2
230,8
242,7
253,2
260,7
271,1
284,4
295,3
305,1
312,8