PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat touto naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3336 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-1,3-0,1
2-1,6-2,3
3-0,9-3,8
41,0-5,8
52,0-8,8
63,5-11,5
70,4-6,4
8-0,6-5,3
9-0,8-5,3
100,3-5,9
110,1-5,0
12-0,3-5,2
13-4,7-7,5
14-5,9-10,0
15-5,2-10,9
16-4,8-4,2
17-2,9-3,5
18-2,7-4,8
19-2,5
20-2,7
21-11,2
22-13,9
23-4,7
240,1
25-1,7
26-3,5
27-1,4
28-0,2
293,2
30-3,6
31-3,8