PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat touto naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3339 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-0,90,3
2-1,2-1,3
3-0,6-2,2
41,7-4,4
52,3-6,9
63,8-10,4
71,6-3,4
80,9-2,3
92,6-3,1
100,6-3,7
110,4-3,4
120,4-4,7
13-3,2-6,8
14-4,7-9,1
15-3,3-10,1
16-4,1-2,2
17-2,2-2,5
18-1,9-3,8
19-2,1-6,5
20-2,1-7,3
21-8,2-9,2
22-11,2
23-4,0
240,4
25-1,1
26-3,1
27-1,1
280,1
293,6
30-2,9
31-3,2