PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat touto naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 01.01.2009, tj. nepřetržitě po dobu 3336 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-0,9-0,5
2-1,2-1,3
3-2,1-2,2
40,9-6,5
52,3-6,9
63,8-10,4
7-0,9-3,4
8-1,3-2,3
92,6-3,1
100,6-4,2
110,4-3,4
120,4-4,7
13-5,4-6,8
14-5,6-10,0
15-6,7-10,1
16-7,3-2,2
17-4,7-2,5
18-3,9-3,8
19-3,8
20-2,1
21-8,6
22-11,2
23-4,0
240,4
25-1,1
26-3,1
27-1,1
280,1
293,6
30-2,9
31-3,2