DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut.V případě výpadku přenosu dat na web stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu.

Tagy ze souboru webtags.php

Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname, který je v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tagy jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do zvolených šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,…

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 23:55 hod. hod. dne 21.02.2018
Název tagu  Aktuální hodnota
 actDate  středa 21.02.2018 
 actTime  23:55 hod. 
 AllocatedMemory  92,91 MB 
 altimeterpressure  1020,45 
 altitude  448 m 
 apptemp  -8,2 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  -1,5 
 apptempTL  -12,3 
 apptempYH  2,0 
 apptempYL  -10,2 
 avgbearing  16 
 avgtemp  -3,4 
 avgtempY  -1,8 
 battery  4,69v 
 bearing  55 
 BearingRangeFrom  201 
 BearingRangeFrom10  200 
 BearingRangeTo  172 
 BearingRangeTo10  180 
 bearingTM  85 
 bearingYM  13 
 beaudesc  Větřík 
 beaufort  F2 
 beaufortnumber  2 
 build  1099 
 chillhours  3421,0 
 cloudbase  367 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  367 
 ConsecutiveDryDays  4 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  367 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 cumulusforecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  SV 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  21.02.2018 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  4994 
 DavisNumberOfResynchs  SV 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  30 
 DavisTotalPacketsReceived  27740 
 dawn  06:25 
 day  21 
 daylength  10:28 
 daylightlength  11:34 
 dayname  středa 
 DaysSinceRecordsBegan  3338 
 DaysSince30Dec1899  43152,9965742824 
 dew  -6,7 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  -4,8 
 dewpointTL  -10,1 
 dewpointYH  -3,4 
 dewpointYL  -8,0 
 DiskFree  95,62 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  39 
 domwindbearingY  38 
 domwinddir  SV 
 domwinddirY  SV 
 dusk  17:59 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastnumber  1 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  25,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.