DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut.V případě výpadku přenosu dat na web stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu.

Tagy ze souboru webtags.php

Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname, který je v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tagy jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do zvolených šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,…

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 23:40 hod. hod. dne 24.09.2018
Název tagu  Aktuální hodnota
 actDate  pondělí 24.09.2018 
 actTime  23:40 hod. 
 AllocatedMemory  92,71 MB 
 altimeterpressure  1028,15 
 altitude  448 m 
 apptemp  1,6 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  6,3 
 apptempTL  -0,7 
 apptempYH  15,8 
 apptempYL  4,6 
 avgbearing  81 
 avgtemp  7,7 
 avgtempY  11,9 
 battery  4,69v 
 bearing  105 
 BearingRangeFrom  10 
 BearingRangeFrom10  010 
 BearingRangeTo  122 
 BearingRangeTo10  130 
 bearingTM  105 
 bearingYM  103 
 beaudesc  Slabý vítr 
 beaufort  F3 
 beaufortnumber  3 
 build  1099 
 chillhours  5891,2 
 cloudbase  311 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  311 
 ConsecutiveDryDays  0 
 ConsecutiveRainDays  1 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  311 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 cumulusforecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  VJV 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  24.09.2018 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  4207 
 DavisNumberOfResynchs  VJV 
 DavisNumCRCerrors  1 
 DavisTotalPacketsMissed  27 
 DavisTotalPacketsReceived  27392 
 dawn  06:14 
 day  24 
 daylength  12:05 
 daylightlength  13:11 
 dayname  pondělí 
 DaysSinceRecordsBegan  3553 
 DaysSince30Dec1899  43367,9861578935 
 dew  3,3 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  8,5 
 dewpointTL  2,4 
 dewpointYH  13,7 
 dewpointYL  5,3 
 DiskFree  93,15 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  88 
 domwindbearingY  85 
 domwinddir  V 
 domwinddirY  V 
 dusk  19:25 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastnumber  1 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  24,6 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.