DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut.V případě výpadku přenosu dat na web stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu.

Tagy ze souboru webtags.php

Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname, který je v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tagy jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do zvolených šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,…

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 02:50 hod. hod. dne 27.04.2018
Název tagu  Aktuální hodnota
 actDate  pátek 27.04.2018 
 actTime  02:50 hod. 
 AllocatedMemory  98,42 MB 
 altimeterpressure  1017,92 
 altitude  448 m 
 apptemp  -0,2 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  3,6 
 apptempTL  -0,2 
 apptempYH  11,6 
 apptempYL  3,6 
 avgbearing  0 
 avgtemp  3,3 
 avgtempY  9,9 
 battery  4,69v 
 bearing  103 
 BearingRangeFrom  0 
 BearingRangeFrom10  000 
 BearingRangeTo  0 
 BearingRangeTo10  000 
 bearingTM  139 
 bearingYM  138 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1099 
 chillhours  4758,0 
 cloudbase  144 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  144 
 ConsecutiveDryDays  0 
 ConsecutiveRainDays  1 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  144 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 cumulusforecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  VJV 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  27.04.2018 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  1423 
 DavisNumberOfResynchs  VJV 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  6 
 DavisTotalPacketsReceived  3865 
 dawn  05:04 
 day  27 
 daylength  14:31 
 daylightlength  15:44 
 dayname  pátek 
 DaysSinceRecordsBegan  3403 
 DaysSince30Dec1899  43217,1181006713 
 dew  0,5 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  2,0 
 dewpointTL  0,4 
 dewpointYH  9,6 
 dewpointYL  1,8 
 DiskFree  95,69 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  0 
 domwindbearingY  122 
 domwinddir  --- 
 domwinddirY  VJV 
 dusk  20:48 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastnumber  1 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  25,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.