SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY

Souhrnné statistické tabulky obsahují data naměřená meteorologickou stanicí v jednotlivých letech od května 2009. Tabulky jsou postupně doplňovány vždy po ukončení příslušného období. Průměrné teploty jsou počítány z minutových vzorků, odchylka za měřené období je vztažena k průměrné hodnotě udávané pro toto období v klimatologických tabulkách za roky 1961 až 2000.


ROK 2011

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů s teplotou 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) max. ≤0°C min. ≤0°C max. ≥25°C max. ≥30°C
01/2011 7,3 -17,4 -2,0 1,7 54,0 -7,6 11 14 24 0 0
02/2011 10,9 -15,7 -2,3 -0,1 16,2 -26,8 4 9 26 0 0
03/2011 17,3 -10,2 3,6 0,7 26,1 -37,6 6 0 21 0 0
04/2011 25,5 -2,6 10,8 1,3 24,6 -4,4 6 0 3 2 0
05/2011 29,2 -4,0 13,4 0,6 64,2 -32,1 11 0 4 12 0
06/2011 30,8 6,7 17,3 0,8 105,9 29,9 15 0 0 13 3
07/2011 31,3 5,9 16,7 -1,9 127,2 49,2 13 0 0 9 2
08/2011 33,9 3,8 18,0 -0,2 66,9 -41,6 11 0 0 16 4
09/2011 29,8 2,8 14,0 0,7 53,1 19,4 7 0 0 5 0
10/2011 25,5 -4,0 7,4 0,9 63,9 20,7 9 0 9 1 0
11/2011 15,9 -7,2 2,2 -2,6 3,9 -60,1 2 4 18 0 0
12/2011 7,4 -6,9 1,1 4,8 91,2 29,7 21 0 21 0 0
Celkem 33,9 -17,4 8,4 0,6 697,2 -100,4 116 27 126 58 9Poznámky:

1)  počet dnů ledových, mrazových, letních a tropických
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami většími než 0,5 mm

Pokračování na další stránce.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA