SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY

Souhrnné statistické tabulky obsahují data naměřená meteorologickou stanicí v jednotlivých letech od května 2009. Tabulky jsou postupně doplňovány vždy po ukončení příslušného období. Průměrné teploty jsou počítány z minutových vzorků, odchylka za měřené období je vztažena k průměrné hodnotě udávané pro toto období v klimatologických tabulkách za roky 1961 až 2000.


ROK 2013

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů s teplotou 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) max. ≤0°C min. ≤0°C max. ≥25°C max. ≥30°C
01/2013 7,7 -18,2 -2,5 0,2 76,4 3,8 19 16 24 0 0
02/2013 6,8 -14,5 -1,8 1,4 89,6 45,1 15 12 26 0 0
03/2013 11,1 -11,5 -1,5 -3,6 27,0 -7,4 9 11 27 0 0
04/2013 24,4 -6,5 7,4 -1,1 50,0 14,8 10 0 8 0 0
05/2013 24,1 1,8 11,9 -1,3 95,8 13,1 18 0 0 0 0
06/2013 32,6 5,9 15,7 -0,6 188,4 111,0 14 0 0 7 3
07/2013 35,0 7,3 18,7 0,3 49,8 -69,3 6 0 0 17 2
08/2013 33,5 5,1 17,3 -0,6 82,4 -25,7 8 0 0 10 4
09/2013 24,7 -1,1 11,4 -1,8 60,2 1,0 16 0 2 0 0
10/2013 19,3 -2,8 8,5 1,8 42,0 -8,8 8 0 7 0 0
11/2013 12,9 -7,8 3,4 -0,7 63,2 17,0 15 3 14 0 0
12/2013 8,7 -7,1 0,6 2,9 52,6 -18,0 12 8 23 0 0
Celkem 35,0 -18,2 7,4 -0,2 877,4 76,6 156 50 131 34 9Poznámky:

1)  počet dnů ledových, mrazových, letních a tropických
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami 0,4 mm a většími

Pokračování na další stránce.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA