SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY

Souhrnné statistické tabulky obsahují data naměřená meteorologickou stanicí v jednotlivých letech od května 2009. Tabulky jsou postupně doplňovány vždy po ukončení příslušného období. Průměrné teploty jsou počítány z minutových vzorků, odchylka za měřené období je vztažena k průměrné hodnotě udávané pro toto období v klimatologických tabulkách za roky 1961 až 2000.


ROK 2018

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) ledových mrazových letních tropických
01/2018 7,3 -11,2 0,9 3,2 88,8 16,2 18 3 19 0 0
02/2018 4,4 -17,0 -3,6 -1,7 5,4 -39,1 2 10 27 0 0
03/2018 13,9 -14,4 0,1 -2,2 47,6 13,2 12 7 26 0 0
04/2018 27,1 -0,5 12,3 2,8 14,6 -20,6 5 0 4 3 0
05/2018 30,6 3,4 16,6 3,4 63,6 -19,1 9 0 0 8 1
06/2018 29,7 4,8 17,6 0,7 77,2 -0,2 10 0 0 13 0
07/2018 33,7 3,9 19,5 0,9 29,8 -89,3 5 0 0 13 6
08/2018 35,5 3,7 20,6 2,9 24,4 -83,7 7 0 0 11 12
09/2018                      
10/2018                      
11/2018                      
12/2018                      
Celkem                      Poznámky:

1)  počet dnů ledových (max. teplota ≤0°C), mrazových (min. teplota ≤0°C), letních (max. teplota ≥25≤30°C) a tropických      (max. teplota ≥30°C)
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami 0,4 mm a většími

Pokračování na další stránce.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA