Graf naměřených hodnot za posledních 48 hodin

Stránka zobrazuje v grafické podobě hlavní údaje naměřené touto meteorologickou stanicí za posledních 48 hodin. Data grafu jsou vzorkována v intervalu 10 minut a graf je v prohlížeči automaticky v tomto intervalu rovněž obnovován. V případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a po obnovení datového přenosu dojde k novému načítání dat grafu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.

Poslední aktualizace: 24.09.2018 23:15:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)