Grafy vývoje počasí

Grafy na této stránce zobrazují data naměřená senzory meteorologické stanice za posledních 72 hodin, grafy denních teplot a denních srážek zobrazují data za posledních 31 dní. Data jsou obnovována každých 5 minut, v případě výpadku přenosu dat údaje aktualizovány být nemusí, ale k jejich doplnění dojde vždy po obnovení přenosu dat. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu nejsou příslušné aktuální grafy srážek zobrazovány. Pro zobrazení aktuálních grafů stiskněte v prohlížeči klávesu F5.

Aktuální grafy