Grafy vývoje počasí

Grafy na této stránce zobrazují data naměřená senzory meteorologické stanice za posledních 96 hodin, denní teploty a srážky za posledních 90 dní. Data jsou obnovována každých 5 minut, v případě výpadku přenosu dat údaje aktualizovány být nemusí, ale k jejich doplnění dojde vždy po obnovení přenosu dat. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu nejsou příslušné aktuální grafy srážek zobrazovány. Pro aktualiaci grafů stiskněte v prohlížeči klávesy Ctrl a F5, pro detailní zobrazení dříve naměřených hodnot přejděte na Grafy historie počasí.

Aktuální grafy