Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1099 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 00:00 hod. hod. dne 25.09.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  úterý 25.09.2018 
 actTime  00:00 hod. 
 AllocatedMemory  93,33 MB 
 altimeterpressure  1028,18 
 altitude  448 m 
 apptemp  1,8 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  1,8 
 apptempTL  1,8 
 apptempYH  6,3 
 apptempYL  -0,7 
 avgbearing  82 
 avgtemp  5,7 
 avgtempY  7,7 
 battery  4,69v 
 bearing  70 
 BearingRangeFrom  1 
 BearingRangeFrom10  000 
 BearingRangeTo  116 
 BearingRangeTo10  120 
 bearingTM  70 
 bearingYM  105 
 beaudesc  Slabý vítr 
 beaufort  F3 
 beaufortnumber  3 
 build  1099 
 chillhours  5891,5 
 cloudbase  290 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  290 
 ConsecutiveDryDays  0 
 ConsecutiveRainDays  2 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  290 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 cumulusforecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  VSV 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  25.09.2018 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  4207 
 DavisNumberOfResynchs  VSV 
 DavisNumCRCerrors  1 
 DavisTotalPacketsMissed  27 
 DavisTotalPacketsReceived  27744 
 dawn  06:16 
 day  25 
 daylength  12:01 
 daylightlength  13:06 
 dayname  úterý 
 DaysSinceRecordsBegan  3554 
 DaysSince30Dec1899  43368,0001112731 
 dew  3,4 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  3,4 
 dewpointTL  3,4 
 dewpointYH  8,5 
 dewpointYL  2,4 
 DiskFree  93,15 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  83 
 domwindbearingY  88 
 domwinddir  V 
 domwinddirY  V 
 dusk  19:22 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastnumber  1 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  24,6 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 25.09.2018 0:00:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)