Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1099 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 22:00 hod. hod. dne 25.05.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  pátek 25.05.2018 
 actTime  22:00 hod. 
 AllocatedMemory  94,07 MB 
 altimeterpressure  1020,51 
 altitude  448 m 
 apptemp  18,0 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  25,5 
 apptempTL  14,1 
 apptempYH  23,7 
 apptempYL  15,8 
 avgbearing  65 
 avgtemp  19,6 
 avgtempY  19,0 
 battery  4,69v 
 bearing  78 
 BearingRangeFrom  20 
 BearingRangeFrom10  020 
 BearingRangeTo  84 
 BearingRangeTo10  090 
 bearingTM  100 
 bearingYM  87 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1099 
 chillhours  5062,4 
 cloudbase  801 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  801 
 ConsecutiveDryDays  1 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  2,5 
 cooldegdaysY  801 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 cumulusforecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  VSV 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  25.05.2018 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  22532 
 DavisNumberOfResynchs  VSV 
 DavisNumCRCerrors  1 
 DavisTotalPacketsMissed  7 
 DavisTotalPacketsReceived  24931 
 dawn  04:16 
 day  25 
 daylength  15:55 
 daylightlength  17:19 
 dayname  pátek 
 DaysSinceRecordsBegan  3431 
 DaysSince30Dec1899  43245,9167189815 
 dew  11,2 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  13,4 
 dewpointTL  9,3 
 dewpointYH  15,0 
 dewpointYL  10,2 
 DiskFree  95,31 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  90 
 domwindbearingY  125 
 domwinddir  V 
 domwinddirY  JV 
 dusk  21:35 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastnumber  1 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  25,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 25.05.2018 22:00:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)