Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1099 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 11:50 hod. hod. dne 23.03.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  pátek 23.03.2018 
 actTime  11:50 hod. 
 AllocatedMemory  101,40 MB 
 altimeterpressure  1005,23 
 altitude  448 m 
 apptemp  -1,7 
 apptempH  39,4 
 apptempL  -29,8 
 apptempTH  -0,5 
 apptempTL  -3,3 
 apptempYH  -0,7 
 apptempYL  -10,2 
 avgbearing  294 
 avgtemp  -0,3 
 avgtempY  -2,3 
 battery  4,69v 
 bearing  295 
 BearingRangeFrom  250 
 BearingRangeFrom10  250 
 BearingRangeTo  9 
 BearingRangeTo10  010 
 bearingTM  297 
 bearingYM  242 
 beaudesc  Větřík 
 beaufort  F2 
 beaufortnumber  2 
 build  1099 
 chillhours  4125,4 
 cloudbase  107 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  107 
 ConsecutiveDryDays  6 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  107 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz 
 cumulusforecast  Nestálé počasí, později srážky 
 cumulusforecastenc  Nestálé počasí, později srážky 
 currcond    
 currcondenc    
 CurrentSolarMax  646 
 currentwdir  ZSZ 
 dailygraphperiod  31 
 DataStopped  0 
 date  23.03.2018 
 DavisFirmwareVersion  2.14 
 DavisMaxInARow  2948 
 DavisNumberOfResynchs  ZSZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  13 
 DavisTotalPacketsReceived  10884 
 dawn  05:22 
 day  23 
 daylength  12:21 
 daylightlength  13:26 
 dayname  pátek 
 DaysSinceRecordsBegan  3368 
 DaysSince30Dec1899  43182,4931094792 
 dew  0,9 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -28,2 
 dewpointTH  1,0 
 dewpointTL  -1,9 
 dewpointYH  -1,5 
 dewpointYL  -8,3 
 DiskFree  95,44 GB 
 DiskSize  111,3 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing  293 
 domwindbearingY  241 
 domwinddir  ZSZ 
 domwinddirY  ZJZ 
 dusk  18:48 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Nestálé počasí, později srážky 
 forecastenc  Nestálé počasí, později srážky 
 forecastnumber  18 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  25,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 23.03.2018 11:50:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)