Klasifikace oblaků

Oblaky vysokého patra

Cirrus (Ci) je oblak, který tvoří jasně bílá jemná vlákna, skoro vždy průsvitná a bez vlastního stínu. Je to typický oblak vysokého patra (8 až 13 km). Cirry jsou složené výhradně z ledových krystalků. I když pokrývají velkou část oblohy, slunce skrz ně snadno prosvítá a člověku se může zdát den jako slunečný a pěkný, přestože přitom může být skoro zataženo. Z cirrů nikdy nepadají atmosférické srážky. Jejich výskyt a rychlý pohyb po obloze bývá často příznakem blízkosti atmosférické fronty. Vyskytuje se však i v oblastech vysokého tlaku vzduchu.


Cirrus (Ci)

Cirrostratus (Cs) je charakterizován jako průhledný bělavý závoj s vláknitou strukturou, ale může být i bez zjevné struktury. Skládá se převážně z ledových krystalků, protože je oblakem ledovým, nevypadávají z něj srážky. Vzniká pozvolným stoupáním rozsáhlých vrstev vzduchu do velkých výšek, cirrostratus se řadí mezi oblaky vysokého patra. Pro cirrostratus je charakteristické prosvítání Slunce či Měsíce. Pokud prosvítá Slunce, pak předměty na zemi vrhají stíny. Jediná výjimka nastává v zimě, kdy je Slunce natolik nízko nad obzorem, že oblakem neprosvítá. Výskyt tohoto oblaku většinou doprovází přibližování teplé fronty a brzké zhoršení počasí.


Cirrostratus (Cs)

Cirrocumulus (Cc) se vyskytuje na obloze poměrně zřídka. Připomíná drobounké vločky nebo chumáčky, jejichž úhlový rozměr nepřesahuje jeden úhlový stupeň. Vločkovitá struktura oblaku je víceméně pravidelně uspořádaná. Části oblaků nemají vlastní stín a pokrývají oblohu v horní části troposféry. Je také složen z ledových krystalků. Tvarově se cirrocumulus podobá oblaku altocumulus. Z cirrocumulu nevypadávají srážky. Signalizuje pozvolný příchod nestálého počasí.


Cirrocumulus (Cc)

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA