Klasifikace oblaků

Oblaky spodního (nízkého) patra

Stratus (St) je oblak, který se v podstatě neliší od mlhy. Vyskytuje se v nejnižších výškách, často jen několik metrů nad zemí. Vzniká nejčastěji z mlhy, jejíž spodní hranice se zvedá od zemského povrchu do větší výšky. Trvá-li inverzní počasí po několik dní, může stratus jako jednolitá mlhavá šedá vrstva zatahovat oblohu a skutečně velmi negativně ovlivňovat psychiku člověka. V pozdním létě, kdy se noční inverze a s nimi spojená oblačnost typu stratus v dopoledních hodinách rozpouští, mohou přecházet tyto oblaky do tvarů stratocumulus až cumulus. Na podzim a v zimě často vypadává ze stratu mrholení.


Stratus (St)

Cumulus (Cu) má svůj specifický tvar a způsob vzniku. Vždy vzniká v důsledku vzestupných proudů v atmosféře, k nimž typicky dochází na studené frontě nebo jde o termickou konvekci, přičemž v řadě případů jde o souhru obou vlivů. Studená fronta s sebou přináší labilní teplotní zvrstvení, to je však jen jednou z podmínek vzniku konvekce, konvekci pak vyvolá nebo významně podpoří ohřev povrchu země sluncem a následný ohřev vzduchu od povrchu země, jako by šlo o normální termickou konvekci. Cumulus může vznikat i v důsledku vzestupu větru na horské překážce, tento způsob vzniku je ale v podmínkách České republiky méně typický a mohou v tomto případě vznikat i jiné typy oblaků. Ve všech případech je vznik oblaku typu cumulus dán tím, že při vzestupu se masa vzduchu dostává do větší výšky, kde je nižší tlak okolní atmosféry a v důsledku toho dochází k rozpínání a následně k ochlazování stoupající masy vzduchu. V určité výšce klesne teplota stoupající masy vzduchu pod rosný bod, dojde ke kondenzaci vody ve stoupajícím vzduchu a vznikne oblak. Výška, kde ke kondenzaci dojde, je přesně daná působícími vlivy, v případě že jde o termickou konvekci, nazývá se tato výška konvektivní kondenzační hladinou. Cumulus je obvykle zdrojem srážek až ve stadiu cumulus congestus a tento oblak je typickým zdrojem letních přeháněk.


Cumulus (Cu)

Stratocumulus (Sc) je nejrozšířenější oblak v atmosféře celé planety. Je spolehlivým ukazatelem vlhkosti ve spodních vrstvách atmosféry i konvekce (vzestupného pohybu) uvnitř oblaku. Řadíme jej k oblakům nízkého patra. Vyskytuje se ve výškách od několika desítek nebo stovek metrů nad zemí až do výšky kolem dvou kilometrů. Má podobu kupovitých valounů nebo peřin, často šedé barvy. Někdy může zatahovat celou oblohu a mohou z něj vypadávat srážky, vždy jsou však pouze slabé intenzity. Stratocumulus vzniká rozpadem jiného druhu oblaku – nejčastěji typu cumulus. Je složený většinou z vodních kapiček, někdy s příměsí ledových krystalků. Kupovitý tvar, který postrádá ostře ohraničené okraje je důsledkem slabé instability v oblaku.


Stratocumulus (Sc)

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA