Tlakové útvary

Mezi tyto pojmy řadíme tlakovou níži, tlakovou výši, hřeben vysokého tlaku a brázdu nízkého tlaku.

Tlaková níže neboli cyklona, je oblast se sníženým tlakem vzduchu, přičemž tlak vzduchu v jejím okolí je vyšší než tlak uvnitř oblasti. Na synoptických mapách musí mít alespoň jednu uzavřenou izobaru. Vlivem rotace Země na severní polokouli probíhá cirkulace vzduchu v cykloně vždy proti směru pohybu hodinových ručiček, zatímco na jižní polokouli probíhá cirkulace vzduchu vždy po směru pohybu hodinových ručiček. Vzduch se při zemi sbíhá ze všech stran do středu tlakové níže, kde vystupuje nahoru a jeho výstup způsobuje kondenzaci vodní páry. V tlakové níži převládá oblačné počasí se srážkami a silným větrem. V zimě přináší oteplení a srážky, v létě ochlazení a srážky.

Tlaková výše neboli anticyklona je oblast vyššího tlaku vzduchu v atmosféře, charakterizovaná na synoptické mapě alespoň jednou uzavřenou izobarou. Tento "nahromaděný" vzduch svou vahou klesá dolů a dole se rozbíhá do všech stran. Vlivem Coriolisovy síly se na severní polokouli vzduch proudící z anticyklony stáčí ve směru hodinových ručiček, na jižní polokouli proti směru hodinových ručiček. Sestupné proudy způsobují v tlakových výších jasné počasí se slabým větrem a s velkými amplitudami teploty vzduchu během dne. V létě je počasí v tlakových výších teplé, slunečné a suché, v zimě ale chladné, mrazivé a beze srážek. Vysoký tlak však neznamená hezké počasí vždy - v zimním období může být situace dvojí - buď jasné a mrazivé počasí beze srážek nebo inverzní oblačnost v nižších výškách, někdy doprovázená srážkami.

Hřeben vysokého tlaku vzduchu je oblast vyššího tlaku vzduchu bez uzavřených izobar, vybíhající z tlakové výše nebo oddělující dvě tlakové níže. Nejvyšší tlak se vyskytuje v ose hřebene. V oblasti hřebene vysokého tlaku obvykle převládá podobné počasí jako v tlakové výši.

Brázda nízkého tlaku vzduchu je pásmo nižšího tlaku vzduchu bez uzavřených izobar vybíhající z tlakové níže nebo oddělující dvě tlakové výše. Nejnižší tlak je v ose brázdy. Převládá tu podobné počasí jako v tlakové níži. V ose brázdy se vyskytuje horizontální konvergence proudění, která má za následek výstupné pohyby vzduchu, které vedou obvykle k tvorbě oblačnosti a srážek. V brázdě nízkého tlaku vzduchu leží obvykle atmosférická fronta.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA