Popis funkce PHP stránek

Na rozdíl od "klasické" HTML verze stránek v tomto případě neexistují šablony, stránky jsou trvale umístěny na webovém prostoru a pomocí PHP skriptu jsou do nich vkládána aktuální data, která jsou přenášena jediným textovým souborem. Kromě tohoto souboru je třeba zajistit pouze přenos tzv. "velkých" grafů a případně realtime dat. Toto vše zajistí program Cumulus sám bez nutnosti přenášet celé stránky transformovaných šablon s vloženými daty.

Systém připravených šablon obsahuje:

  • sadu společných souborů (top.php, header.php a footer.php)
  • sadu souborů stránek - celkem 14 souborů s možností dalšího rozšíření
  • sadu obrázků a dalších grafických prvků (adresáře dbimages, images, slides)
  • sadu skriptů (adresáře js a lib)
  • další pomocné soubory v hlavním adresáři (CumulusRealtime.swf, forecastTranslator.js, soubory stylů atd.)
  • soubor cuwebtagsT.txt - textový soubor pro přenos dat z programu Cumulus

Struktura adresářů a souborů na webu je zachycena na následujícím obrázku

Adreáře a soubory na webu

K těmto souborům je možno připojovat další s daty podle přání uživatele. Soubory empty.php slouží jako přednastavená vzorové šablony, do nichž lze snadno pomocí příkazu include nebo iframe vložit obsah dalších stránek nebo přímo vlastní text, který má být zobrazen, bez nutnosti úpravy společných částí stránky.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA