Nastavení a popis jednotlivých souborů


Společné soubory

Soubor top.php obsahuje základní hlavičku webu - deklaraci, cesty ke skriptům atd. až po tag </html>, který je již součástí dalšího souboru, aby pro jednotlivé stránky bylo možné přidávat další specifické skripty.

Soubor header.php zahrnuje hlavičku stránky, navigační menu, které je dále rozšířitelné, a obrázky záhlaví včetně skriptu, zajišťujícího jejich střídání. Obrázky lze samozřejmě změnit, jejich počet je možné i dále rozšířit, pouze doporučuji zachovat původní rozměry 954 x 200 px se zaoblenými rohy. Popis vlastního nastavení je uveden na samostatné stránce.

Soubor footer.php tvoří zápatí stránky. Zde by v každém případě měl být zachován odkaz na autora předlohy. Je zde také místo pro umístění kódu skrytého počítadla přístupů na vaše stránky. Chcete-li umístit viditelné počítadlo, doporučuji jej umístit do hlavní stránky dolů pod obrázek fází měsíce. Místo je tam označeno.

Do výše uvedených tří souborů nedoporučuji zasahovat, pokud nevíte, co děláte a pokud se nebudete umět vrátit zpět při narušení funkce.

Soubory stránek

Stránky jsou tvořeny jednak pevně daným obsahem, jednak daty z programu Cumulus. Data jsou přenášena pomocí souboru cuwebtags.php a při správném nastavení jednotlivých obrazovek v programu není nutné do stránek nijak podstatně zasahovat. Popis nastavení přenosu tohoto souboru je uveden v části o instalaci šablon. Dále jsou v obvyklých intervalech přenášeny obrázky velkých grafů. K využití některých dalších dat je také nutné zajistit jednou za den přenos souboru dayfile.txt pro zobrazení věškerých naměřených dat.

Popis základních stránek

Protože se šablony dále vyvíjejí v závislosti na rozšiřování programu Cumulus, jsou v následujících odstavcích popsány pouze základní stránky šablony. Význam a obsah jednotlivých stránek je obvykle uveden na zakomentovaném řádku č. 5 a doporučuji všem tvůrcům vlastních stránek tento zvyk dodržet, abyste se v celém systému souborů později vyznali.

Vstupní stránka webu označená jako "Počasí nyní" je tvořena souborem index.php. V tomto souboru je nutné pomocí dobrého textového editoru (Notepad++ nebo PSPad), což se týká i editace všech dalších souborů, editovat pouze úvodní text a název města či obce u hodin, případně volit zdroj dat pro zobrazení očekávaného vývoje počasí. Buď lze ponechat program Cumulus, což je přednastaveno, nebo použít zdroj z meteostanice, pokud je používána stanice Davis. Chcete-li použít viditelné počítadlo přístupů na vaše stránky, je pro něj vyhrazeno místo pod obrázkem fází Měsíce a v kódu je toto místo vyznačeno komentářem. Žádné další zásahy nejsou nutné, protože ostatní data jsou doplněna z nastavení programu Cumulus. Jestliže se vám některé údaje nelíbí, je nutné provést změny v příslušné části nastavení programu Cumulus. V opačném případě může být porušena funkčnost dalších stránek.

Stránka "Dnešní data" je tvořena souborem today.php a není nutné do ní vůbec zasahovat.

Stránka "Včerejší data" je obsahem souboru yesterday.php a platí o ní totéž, jako o předchozí stránce.

Stránka "Měsíční data" vytvořená souborem thismonth.php je opět zcela funkční bez zásahu.

Totéž platí o stránce "Roční data" ze souboru thisyear.php.

Stránka "Měsíční rekordy" je tvořena souborem monthlyrecord.php a je funkční pouze při použití programu Cumulus od verze 1.9.3 sestavení 1033. Pokud používáte některou z těchto verzí, do stránky není nutné zasahovat.

Stránka "Rekordy" je tvořená souborem record.php a opět se obejde bez dalšího zásahu.

Pokračování na další stránce


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA