Další možnosti úprav webových stránek

Struktura PHP šablon umožňuje snadnou změnu vzhledu celého webu, rozšíření o další stránky i jiná přizpůsobení aniž by bylo nutné zasahovat do stávajících stránek. Než se však do dalších úprav pustíte, je nutné zajistit bezchybnou funkci základní verze, protože další zásahy mohou způsobit i případnou nefunkčnost webu. Přehled dalších možností, které budou dále popsány a jejichž seznam bude dále rozšiřován.

  1. změna obrázku v záhlaví stránky a jejich přizpůsobení
  2. změna vzhledu hlavní nabídky, přidání roletového menu a jeho další rozšiřování
  3. "Fotogalerie" (soubor images.php), její nastavení a úpravy
  4. umístění počítadla navštěvnosti stránek

Do dalších uváděných úprav těchto stránek by se měli pouštět zatím jen ti, kteří mají alespoň elementární zkušenosti s PHP a HTML, protože v současné době není v mých možnostech poskytovat veškerou podporu všem, kteří se dostanou do problémů. Nezbytným předpokladem je kvalitní editor HTML a PHP kódu, např. PSPad nebo Notepad++, oba programy jsou zdarma a jsou i v češtině. Vždy doporučuji si před editací vytvořit vlastní zálohu editovaného souboru, abyste se mohli jednoduše vrátit zpět v případě, že něco nebude fungovat.

Také v případě, že dojde k narušení funkce stránek, obvykle se v záhlaví stránky objeví chybové hlášení, kterému je vhodné věnovat pozornost, protože často odhalí příčinu chyby - např chybný odkaz, chybějící soubor či nesprávný znak na nesprávném místě. Už proto doporučuji zmíněné editory kódu, protože oba umožňují při správném nastavení zobrazovat čísla řádků a sloupců, na něž se chybová hlášení často odkazují.

Chyba Timezone v souborech PHP

V poslední době se často objevuje chyba v souboru NOAA-repots na řádku 143. Obvykle se projeví hlášením

Warning: putenv(); Safe Mode warning: Cannot set environment variable 'TZ' - it's not in the allowed list in /DISK2/WWW/mujweb.cz/pocasi/klima/NOAA-reports.php on line 143

Uvedený soubor je součástí stránky "NOAA zprávy", do níž je vkládán. Chyba může mít dvě příčiny:

  1. byl proveden zásah do souboru NOAA-reports.php, kde na řádku 17 musí být $ourTZ = 'Europe/Prague'; a to přesně tak, jak je uvedeno.
  2. problém souvisí s php.ini a Safe Mode u poskytovatele vašeho webového prostoru.

Podívejte se v tomto souboru na volbu called safe_mode_allowed_env_vars.
Pokud tam máte safe_mode_allowed_env_vars = LANG,PHP_,TZ, případně pokud se k tomuto souboru nedostanete, je nutné chybu ošetřit následujícím způsobem:
V souboru NOAA-reports.php nahraďte původní řádek
putenv("TZ=$ourTZ");
následujícími řádky

Chyba Time Zone

a mělo by vše být funkční. Případně můžete nahradit původní soubor NOAA-reports.php souborem již upraveným, který je nyní součástí archivu NOAA-report.zip na stránkách pro registrované návštěvníky webu. Pro zvídavé uvádím i odkaz na původní zdroj. Za zpracování děkuji panu Petru Špůrkovi, provozovateli meteorologické stanice Zašová, okr. Vsetín.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA