Aktuální verze šablon


Protože se na mne stále častěji obracejí uživatelé programu Cumulus, kteří chtějí využívat PHP šablony Weather Blues a mají problémy s jejich nastavením a nastavením přidaných komponent, vytvořil jsem instalační balíčky pro jednotlivé typy meteorologických stanic s přednastavenými vzájemnými cestami. Do balíčků upravených šablon jsou již zakomponovány stránky NOAA zpráv, přehledu naměřených dat i měřidel Steel Series a jsou v nich nastaveny cesty ke zdrojům dat a vazby mezi soubory. Proto balíček již stačí jen rozbalit a pomocí FTP přenést do webového prostoru. V programu Cumulus je třeba správně nastavit vše ostatní. Není tedy nutné do webových stránek nijak podstatně zasahovat až na výjimky, např. soubor infos.php, který obsahuje základní informace o umístění provozované stanice a jejím provozovateli. Vše potřebné lze nastavit pro všechny stránky současně přímo v nastavení programu Cumulus. Detailní popisy jednotlivých souborů najdete v předchozích kapitolách.

Pro snazší zprovoznění jsou šablony doplněny o soubory s fiktivními daty, které usnadní spuštění a případně pomohou odhalit nějaké chyby. Po správném nakonfigurování programu Cumulus a spuštění přenosu dat na web budou tyto soubory automaticky přepsány novými daty z meteorologické stanice, proto je není nutné nějak přepisovat či mazat. Většina dat je na webu v adresáři /data/ - soubory realtime.txt, realtimegauges.txt, cuwebtags.php a dayfile.txt, případně i snimek.jpg z webové kamery. Ostatní datové soubory pro NOAA zprávy jsou v adresáři /noaa/NOAA-reports/.

Jelikož se jednotlivé stanice, s nimiž program Cumulus spolupracuje, navzájem liší a některé stanice (zejména Davis) poskytují další informace navíc, byly instalační balíčky rozděleny na balíčky určené pro stanice Davis a balíčky pro ostatní stanice (Fine Offset, Oregon, La Crosse a další). Balíčky jsou určeny pro samostatné umístění stránek a k jejich provozu již není zapotřebí provozovat souběžně statické HTML stránky. Označení balíčků šablon je weather_blues_##d.zip pro stanice Davis a weather_blues_##.zip pro všechny ostatní typy stanic. Oba balíčky naleznete v sekci ke stažení pro registrované návštěvníky webu.

Protože se stále častěji setkávám s neznalostmi v psaní HTML a PHP kódu, doporučuji, aby každý, kdo se chce sám pustit do úpravy šablon, si nejprve prostudoval alespoň základy pro psaní webových stránek, které jsou velmi dobře popsány na tomto webu. Není v mých silách opravovat nefunkční weby, které se zobrazují nesprávně nebo se vůbec nezobrazují a při kontrole validátorem se objeví až 100 (i více) chyb na jediné takto "upravené" stránce. Často se vyskytuje používání zastaralého tagu <br> místo správného <br /> či chybějící vložení pevné mezery, která zamezí "roztrhání" datových údajů na konci řádku, vynechaná ukončení párových tagů nebo používání <td> místo <p> apod. Cílem tohoto webu není nahrazovat výuku psaní HTML a PHP.

Za zmínku stojí ještě jeden zdroj chyb, který se objevuje zejména po vložení prvku z jiné stránky (počítadlo přístupů, obrázky s předpovědí, mapy atd.). Ve zdrojových kódech těchto prvků bývá často vložen jako spojovací prvek tzv. ampersand & místo správného &amp; . V HTML stránkách toto zkrácení není na závadu, ale v PHP stránkách to naruší kód stránky, protože ampersand uvozuje i některé další speciální znaky, a některé prohlížeče s tím mohou mít problémy. Proto doporučuji důsledně tuto chybu opravit.

V zápatí každé stránky šablon Weather Blues jsou dva odkazy XHTML a CSS, jež odkazují na validátory, které vám pomohou vyhledat chyby ve zdrojovém kódu stránek včetně nápovědy, jak nalezené chyby odstranit.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA