Nové verze šablon - odstraňování některých problémů


Chyba nahrávání aktuálních dat

Při uvádění stránek do provozu se neobjeví aktuální data ze stanice, ale stránky s původními vzorovými daty fungují. Nejčastější příčinou je, že v nastavení programu Cumulus zůstaly původní adresy na fórum a webovou kameru (obrazovka Configuration - Internet, záložka Sites/Otions). Políčka "Forum URL" a "Webcam URL" musí zůstat prázdná, jinak způsobí chybu v souboru cuwebtags.php. Alternativním řešením, které však nedoporučuji, je odstranění řádků $forum = "<#forum>"; a $webcam = "<#webcam>"; ze souboru cuwebtagsT.txt ve vašem počítači.

Změna umístění aktuálních dat předpovědí na serveru Foreca

Od 1.5.2016 došlo ke změně umístění dat předpovědních grafů na serveru Foreca - místo původní domény foreca.cz je nyní doména foreca.com. Používáte-li tyto grafy, je pro správné zobrazení nutno opravit uvedenou změnu v odkazu na graf - viz obr.

Změna na serveru Foreca

Za upozornění děkuji panu Ondrovi Vackovi, provozovateli stránek Ješetice, okr. Benešov.

Chyba při zobrazování některých dat ze serveru WUnderground

V poslední době se stále častěji vyskytují problémy s načítáním dat ze serveru Weather Underground (http://www.wunderground.com/) , kdy se místo zobrazených dat objevuje pouze chybové hlášení. Důvodem je, že server WU postupně přechází ze základního protokolu http na protokol https (zabezpečený) a v poslední době i někteří poskytovatelé webového prostoru začali blokovat knihovnu OpenSSL. Řešením je pouze požádat svého poskytovatele webového prostoru o zprovoznění této knihovny a potom je již vše v pořádku i bez nutnosti zasahovat do zdrojového kódu webových stránek. Tento problém se týká pouze stránek s interaktivními grafy, kde zdrojem vašich dat je server WUunderground, případně i stránek se střednědobým výhledem počasí.

Změna umístění dat METAR

Od 15.6.2016 se mění umístění dat METAR z adresy: http://weather.noaa.gov/pub/data/observations/metar/stations/.TXT na adresu: http://tgftp.nws.noaa.gov/data/observations/metar/stations/.TXT , kde je čtyřpísmenný kód letiště (v ČR LKPR - Praha, LKTB - Brno atd.). Proto je nutné upravit soubor skriptu get-metar-conditions-inc.php tak, aby data byla i nadále funkční. Změna se týká proměnných $host a $path. V uvedeném souboru najděte řádky

$host = 'weather.noaa.gov';
$path = '/pub/data/observations/metar/stations/';

a nahraďte je řádky

$host = 'tgftp.nws.noaa.gov';
$path = '/data/observations/metar/stations/';

Aktualizaci proveďte do 15. června 2016 - stránky http://weather.noaa.gov/ budou mimo provoz a pak i vaše zobrazení METAR dat přestanou fungovat na webových stránkách, pokud jste neaktualizovali skript get-metar-conditions-inc.php . Data na nové adrese jsou funkční již nyní, aby byl umožněn plynulý přechod na nové umístění.

Pro uživatele hostingu WEDOS

V poslední době došlo k úpravám u webhostingu WEDOS a tyto úpravy se vyznačují tím, že nahrávané soubory získávají oprávnění 640, ačkoliv pro webové stránky s PHP šablonami je nutné minimálně oprávnění 644. Změna oprávnění se projeví jako zákaz čtení souborů především realtime.txt a odvozených, v krajním případě i obrázků grafů. Výsledkem je zčásti nebo zcela nefunkční web. S touto závadou se prosím neobracejte na mne, ale přímo na technickou podporu WEDOS, případně můžete provést opravu sami v administraci webhostingu, kde po přihlášení v sekci nástroje, naleznete možnost opravy práv souborů. Pomoci může i změna nastavení v programu Cumulus na obrazovce Configuration - Internet na záložce Sites/Options v bloku Web Settings zrušením "Use active FTP mode" případně i "Use FTP rename" (nutno vyzkoušet).


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA