Program Yawcam


Instalace a nastavení

Nainstalujte program ze staženého souboru a spusťte ho. Doporučuji nejprve provést změnu jazyka na češtinu. Klikněte na "Settings" v horním panelu uprostřed a "Edit Settinds", tím se dostanete na záložku "Language", potom klikněte na "Change" a vyberte češtinu ("adresář \lang\ soubor yawcam_lang_czech_0.4.1a.xml"), následně "open" a "OK".


Hlavní okno programu

Než začnete se samotným používáním programu, měli byste si projít jeho nastavení. Hned v úvodu je nutno zvolit správnou webkameru připojenou k počítači. Zvolte Nastavení | Device | Change to a zvolte webkameru, kterou chcete použít. Pokud je vše v pořádku, mělo by se zobrazit nové okno s živým náhledem snímaného obrazu.
Nyní otevřete dialog nastavení volbou Nastavení | Upravit nastavení a klepněte na Connection. V políčku Public IP by se měla nacházet vaše veřejná IP adresa, pokud ji vlastníte. Tuto adresu pak použije kdokoliv, kdo bude chtít vidět obraz z vaší webkamery v módech http a Video (v ostatních případech se tomuto nastavení nemusíte věnovat).
Pro použití obrázků je určena volba Soubor, kde nastavujete parametry pro zachytávání obrazu do souborů ve vašem počítači a pro přenos na web, pokud nevyužíváte k přenosu přímo program Yawcam. V políčku Typ lze zvolit formát obrázku - doporučuji JPG, následuje volba Cesta, pokud obrázky chcete ukládat ve vašem počítači. Klepněte na Procházet a vyberte adresář, kam se budou soubory ukládat. Pomocí jezdce Kvalita obrazu můžete přizpůsobit kvalitu obrázku (mám nastaveno 70%) a do políčka Interval vepište počet sekund mezi jednotlivými snímky (300). Pokud ukládání snímku nepředpokládáte, můžete toto nastavení také přeskočit.
Pro nahrávání snímků na webové stránky s FTP serverem je podstatné pouze nastavení FTP a opět nastavte Typ souboru JPG, Kvalitu obrazu max. 80%, jinak bude veliký objem přenášených dat, do políček FTP server, Port, Uživatelské jméno, Heslo a Adresář vyplňte adresu serveru, jeho port, uživatelské jméno, heslo a adresář, kam bude obrázek na webu ukládán. Podstatné je též nastavení názvu souboru v políčku Jméno souboru. To musí být pevně nastaveno tak, aby se při aktualizaci snímku na serveru přepisovalo souborem stejného názvu. Nakonec nastavte Interval aktualizace. Příklad nastavení je na následujícím obrázku.


Nastavení FTP

V hlavním okně naleznete pět tlačítek s nápisem Zapnout. Klepnutím na tlačítko se příslušný mód aktivuje, opětovným klepnutím zase deaktivuje. Mód do souboru snímá obrázky v nastaveném intervalu a ukládá je do vybraného adresáře ve vašem počítači. FTP mód je podobný, ale s tím rozdílem, že se obrázky ukládají na vzdálený server, obyčejně s vašimi webovými stránkami. Další módy neaktivujte.
Stránka popisuje základní nezbytné nastavení programu. Vlastní program má ještě celou řadu dalších šikovných nastavení, která jsou popsána na následující stránce.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA