O meteorologické stanici

Amatérská meteorologická stanice je určena k zaznamenávání stavu počasí v Nové Pace a jejím okolí. Na stránkách najdete záznamy o vývoji počasí za období od dubna 2009 včetně potřebných statistik a přehledů. Stanice je situována na severozápadním okraji města Nová Paka v části zvané Slovany - Sever v nízké zástavbě rodinných domků a nachází se nad údolím potoka Rokytky. Údolí se táhne od jihovýchodu k severozápadu, od nejnižšího bodu je stanice vzdálená cca 450 metrů. Stanoviště stanice je na mírném svahu skloněném k severovýchodu. Jihozápadním směrem ve vzdálenosti asi 100 metrů se nachází vrchol převýšení, který dosahuje nadmořské výšky 460 metrů. Terénní vyvýšeniny v nejbližším okolí (cca do vzdálenosti 2 km) nepřesahují výšku 575 m n. m.

Umístění stanice

Meteorologická stanice typu Davis Vantage Vue byla uvedena do provozu 11.2.2012 a nahradila původní stanici W-8681, která byla v provozu od 1.1.2009. Je umístěna na zahradě nad travnatým povrchem, ve volném prostoru, čidla jsou umístěna ve výšce 2,4 m nad zemí.

Dne 22.1.2023 byla doplněna o stanici typu Davis Vantage Pro2+, která je umístěna za podobných prostorových podmínek a její čidla jsou umístěna ve výšce 2,1 m nad zemí. Stanice Davis Vantage Pro2+ je přesnější a navíc umožňuje díky vybavení solárním čidlem měřit další veličiny - intenzitu slunečního záření a dobu slunečního svitu. Oba parametry jsou zajímavé především pro zájemce o instalaci solárních panelů, proto jsem o tyto údaje rozšířil webové stránky.

Data jsou nyní snímána každých 10 s a webové stránky jsou obnovovány v intervalu 5 minut. Webové stránky jsou zpracovávány a data z meteorologické stanice jsou shromažďována pomocí programu Cumulus MX, pro obsluhu webové kamery slouží vlastní utilita. Stanice je vybavena anemometrem, teploměrem a vlhkoměrem s aktivním aspiračním štítem (omezuje vliv slunečního svitu na měření teploty a vlhkosti), snímačem tlaku, srážek a měřičem intenzity slunečního záření. Srážkoměr není vyhříván, proto data srážek jsou při teplotách pod bodem mrazu doplňována s odstupem 48 hodin, výška sněhové pokrývky je odečítána v zimním období zpravidla v 8 hodin ráno.

Meteorologická stanice a webová kamera jsou trvale připojeny bezdrátově k minipočítači, jehož napájení je zajištěno ze sítě a v případě výpadku elektrického proudu jsou minipočítač, kamera a stanice dále napájeny z UPS zdroje. Aktualizace dat na web je po dobu krátkého výpadku síťového napájení zajištěna, v případě delšího výpadku (cca hodina a více) je aktualizace přerušena a data na webu jsou doplněna po obnovení síťového napájení.

Meteorologická stanice Davis Vantage Pro2+


Čidla:  Bezdrátová venkovní čidla - anemometer, teploměr, vlhkoměr, srážkoměr a měřič slunečního záření, vnitřní čidla - teploměr a tlakoměr.

Umístění čidel:  Vnější část stanice je umístěna na tyči ve volném prostoru na zahradě nad travnatým povrchem. Čidla jsou umístěna ve výšce 2,1 m nad zemí s minimem vlivu stromů a budov.

Technické informace o stanici


Meteorologická stanice: Davis Vantage Pro2+
Webová kamera: HIKVISION DS-2CD2342WD-I
Počítač : Mini počítač Intel NUC 11
Operační systém: Microsoft Windows 10.0.22631
Jazyk operačního systému: Čeština (Česká republika)
V provozu od: dne 06.10.2010

Programové vybavení


Program pro zpracování dat a webu: Cumulus MX verze 3.28.3 (sestavení 3280)
Webové šablony: Météo du Québec
Grafika šablon: Metamorphozis
Překlad šablon: Ing. Miloš Jiřík
Provozovatel meteorologické stanice: Ing. Miloš Jiřík  (kontakt: pocasi@ok5aw.cz)

Poslední aktualizace: 10.12.2023 07:18